27.09.2006

احمدی نژاد: حکومت ایران با درخواست غرب دایر بر توقف غنی سازی اورانیوم حتی برای یک روز هم موافقت نکرده است

رادیوفردا: محمود احمدی نژاد در گفتگوی روز چهارشنبه با سران سپاه گفت غرب ابتدا خواهان توقف سه ماهه غنی سازی بود سپس این مدت را به دو ماه و یک ماه تنزل داد. در پایان هم غرب از جمهوری اسلامی خواست تنها یک روز غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد که با این پیشنهاد نیز موافقت نشد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates