22.09.2006

دادگاه فدرال آمریکا از ممنوع کردن “جرج بوش” برای حمله نظامی به ایران و یا سوریه خودداری نمود

پیک ایران:
واشنگتن، 31 شهریور، خبرگزاری «نووستی» : دادگاه فدرال آمریکا از ممنوع کردن “جرج بوش” برای حمله نظامی به ایران و یا سوریه خودداری نمود.
روزنامه “تلگراف” چاپ “نیوهام شایر” گزارش داد که “پل باربادورو” قاضی دادگاه منطقه فدرال کونکورد (نیو هام شایر) از بررسی دادخواستی مبنی بر ممنوع کردن دولت آمریکا در شرکت در عملیات نظامی بر علیه ایران و سوریه تحت نام مبارزه با تروریسم خودداری نمود.
این دادخواست روز دوشنبه گذشته توسط “مری ماکسول” 59 ساله که خود را نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات کنگره آمریکا کرده بود اما در مرحله اولیه رای گیری هفته گذشته از دور رقابت ها کنار رفت به دادگاه ارائه شده بود.
ماسکول در دادخواست خود به نقل از گزارشات کثیری از رسانه های گروهی در خصوص برنامه های آماده سازی پنتاگون برای حمله به ایران از جمله با استفاده از سلاح هسته ای اشاره کرده و در عین حال اعلام کرده است که بوش و “ریچارد چینی” معاون وی بدون مجوز از گنگره حق چنین کاری را ندارند.
در عین حال ماکسول تاکید دارد که هر گونه استفاده از سلاح هسته ای در هر صورت موجب تهدید جهان از جمله شخص وی می باشد.
قاضی باربادورو در دلایل خود برای انصراف از بررسی این دادخواست نوشت که “ماکسول در آن فقط به ادعاهای خیالی و موهوم اشاره کرده و ثابت نکرده که تا چه اندازه این احتمال وجود دارد”.
ماکسول به این نشریه اعلام کرد که خواستار استیناف تصمیم قاضی دادگاه منطقه ای می باشد و اگر لازم باشد حاضر است حتی به دادگاه عالی آمریکا نیز شکایت کند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates