16.09.2006

پن‌لاگ توقيف مطبوعات ايران و اجرای حکم شلاق يک روزنامه‌نگار را محکوم می‌کند

پن‌لاگ: روزنامه “شرق” و ماهنامه‌ی “نامه” و “حافظ” در روزهای گذشته توقيف شدند.
در شرايط کنونی حکومت ايران، توقيف نشدن مطبوعات نيمه آزاد بيشتر از توقيف شدن آن‌ها شگفت آوراست اما باور اين موضوع نیزدشوار است که روزنامه‌ی حرفه‌ای و پرخواننده‌ای مانند شرق به دليل چاپ کاريکاتوری توقيف شود و حاکمان ايران حتا تاب تحمل انتشار روزنامه‌ای را ندارند که در چارچوب تنگ قوانين موجود فعاليت می‌کند. کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران که
پاسداری از “آزادی بيان” را محوری‌ترين اصل منشور خود برگزيده است توقيف اين سه نشريه را محکوم می‌کند.

برپایه ی تازه ترین اخبار، اجرای حکم روزنامه نگاری به نام مسعود باستانی نیزکه مدتی پيش به 74 ضربه شلاق محکوم شده بود به دايره‌ی اجرای احکام ابلاغ شده است. شکنجه‌های قرون وسطايی بار ديگر انديش مندان ايرانی را هدف قرار داده است. پنلاگ اين حکم واپسگرايانه را محکوم می کندو از همه‌ی آزادانديشان درخواست می کند به اين حکم اعتراض کنند.

کانون وب‌لاگ‌نويسان ايران پن‌لاگ

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates