07.09.2006

ایران خودرو شنبه را تعطیل اعلام کرد

پیک ایران:
شرکت ایران خودرو جهت جلوگیری از اتحاد و همبستگی کارگران آن شرکت با کارگران خودروایران دیزل روز شنبه هیجدهم شهریور را رسما تعطیل اعلام کرد .
به دنبال اعلام کارگران شرکت ایران خودرو جهت نشان دادن اتحاد و همبستگی خود با کارگران شرکت ایران خودرو دیزل روز شنبه که از طرف شرکت کار اعلام شده است در سرکار حاضر نخواهند شد.
مدیریت شرکت ایران خودرو جهت تفرقه افکنی میان کارگران روز شنبه را رسما تعطیل اعلام کرد طبق اخبار رسیده معاونت منابع انسانی این شرکت با دستپاچگی طی اطلاعیه ای اعلام کرد جهت رفاه کارگران و پاره از مسایل روز شنبه تعطیل و هیچ گونه اضافه کاری وجود نخواهد داشت این کار مدیریت شرکت باعث تعجب کارگران گردید چون کارگران انتظار نداشتند شرکت این روز را تعطیل اعلام کند معمولا شرکت ایران خودرو جهت جبران کسری تولید خود تمام روزهای تعطیلی را کار اعلام می کند.
کارکو شاخه اطلاع رسانی کارگران ایرانخودرو

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates