05.09.2006

کارگران ایران خودرو برای اعلام همبستگی با کارگران ایران خودرو دیزل روز شنبه بر سرکار حاضر نخواهند شد

پیک ایران:
دوستان و همکاران گرامی
کارگران شرکت ایران خودرو دیزل همچنان برای رسیدن به خواستهای خود به اعتصاب شکوهمند خود ادامه می دهند برای همین منظور روز یکشبنه کارگران بازهم دست به اعتراض زدندودر جلو مدیریت اجتماع کرده و خواهان جوبگوائی مدیریت شدند آنها اعلام کرده اند اگر تا روز چهارشنبه به خواستهای آنان جواب ندهند باز هم اجتماع خواهند کرد
دوستان کارگر
امنیت شغلی حق مسلم کارگران است
مدیریت حدود 70هزار تومان حقوق افزایش یافته وزارت کار در سال جدید را از حقوق کارگران قراردادی کم کرده است واز کارگران خواست شده است که باید قراردادهای یک ماهه ببندید.
کارگران این ظلم آشکار را نمی پذیرند آنها خواهان استخدام و لغو قراردادهای موقت هستند
آنها کم کردن دستمزد خودرا قبول ندارند آنها می گویند با این تورم حتی با حقوق کمتر از زیر پانصد هزار تومان نمی توان زندگی کرد
حقوق کارگران قراردادی یکصدو پنجاه هزارتومان شده ده هزار تومان از حق اولاد آنها کم شده است
کارگران می گویند در حالیکه در آمد شرکت ایران خودرو دیزل از طریق صادرات به میلیاردهاتومان می رسد چرا مدیریت به جای پرداخت حق افزایش تولید (رکورد) تازه حقوق افزایش یافته آنها را کم کرده است.
دوستان کارگر
امروز روز اتحاد و همبستگی است کارگران ایران خودرو دیزل یکماه است لب به غذا نزده اند و اعتصاب غذای آنها تا رسیدن به خواستهایشان ادامه دارد
اینک وظیفه ما کارگران ایران خودرو حمایت عملی از خواستهای بر حق همکاران خود در ایران خودرودیزل است
بیایم برای نشان دادن همبستگی خود روز شنبه 17 شهریور ماه که روز تعطیلی بوده ولی از طرف شرکت کار اعلام شده در سر کار حاضر نشویم
بیاید با عدم حضور خود در سرکار اتحاد و همبستگی کارگری خودمان را به نمایش بگذاریم
مابه مدیریت ایرانخودر نشان دهیم ما یک خانواده هستیم خواست آنها خواست ما نیز است.
زنده باد مبارزه کارگران ایران خودرو دیزل
زنده باد همبستگی کارگری
جمعی از کارگران ایران خودرو 12/6/85
ikcokar@yahoo.com

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates