23.08.2006

با اين عرق هيچكس مست نمی شود!

پیک نت:
در اين ديگ ها عرق هر گلی را در می آورند. اين كارگاهی است كه گل را می كشد تا عرق معطر آن را در آورد. شيراز كانون سنتی آنست. در كوچه پس كوچه های باغ های اطراف شهر هنوز “عرقيات” را در همين ديگ ها می كشند و پس از آنكه در شيشه كردند راهی مغازه های شهر می كنند: نسترن دراين ديگ ها می پژمرد و نعنا خنكی خود را پس می دهد. گل محمدی هم گلاب می شود، همچنان كه گل بابونه شربت.

خُسن آقا:
البته در همین دیگ‌ها هم این روزها بعد از کشیدن عرق گل، عرق کشمش هم می‌کشند ها و چه خوب هم می‌کشند. آنهایی که عرق‌ها و شراب‌های کوچه پس کوچه‌های خیابان قصردشت را خورده‌اند می‌دانند من چه می‌گویم


aragh_keshi.jpg

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates