18.06.2006

ممنوعيت اردوهای تفريحی مختلط در دانشگاه‌ها

پیک ایران:
اردوهای تفریحی دانشجویی بر اساس بخشنامه نباید به صورت مختلط برگزار شود و اگر خلاف این بخشنامه عمل شود معاونین فرهنگی دانشگاه ها باید پاسخگو باشند.
دکتر “اصغر زارعی” در گفتگو با “مهر” در خصوص اردوهای دانشجویی افزود: طبق بخشنامه ای که قبل از دولت نهم در وزارت علوم تهیه و به دانشگاه ها ابلاغ شده است نباید هیچ دانشگاهی اردوهای تفریحی دانشجویی را به صورت مختلط برگزار کند.
وی ادامه داد: اردوهای علمی از این قاعده مستثنی هستند و این اردوها به همراه اساتید مشاور و راهنما می توانند به صورت مختلط برگزار شود.
مدیر کل حراست وزارت علوم اظهار داشت: در صورتی که این اردوها به صورت مختلط در دانشگاهی برگزار شود و در پی آن تبعات خلاف مقررات به وجود آید، معاونت فرهنگی دانشگاه باید بر اساس ظوابط پاسخگوی باشد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates