18.06.2006

اعتراض احزاب و شخصيت های فرانسوي: حمايت از تجمع آرام زنان ايراني

پیک ایران:
حزب سوسياليست، حزب کمونيست، جامعه دفاع از حقوق بشر، سازمانهاي غيردولتي و انجمن هاي زنان از جمله “گروه هماهنگ کننده لابي زنان فرانسوي”، “شبکه استقلال زنان مهاجر و پناهنده”، “انجمن مبارزه با تجاوز”، “جنبش طرح خانواده”، “انجمن حمايت از استعدادهاي زنان”، فدراسيون دفاع از حقوق بشر در استان رون”، “انجمن نگاه زنان به جهان”، “انجمن پرودياکس”، “انجمن زنان تونسي در فرانسه”، “اتحاديه اجتماعي و مدني زنان”، “جنبش مبارزه با روسپيگري و هرزه نگاري”، “کميته بين المللي پيوند بين انجمن هاي زنان جهان” حمايت خود را نسبت به تجمع زنان ايراني اعلام داشته اند.
پس از تجمع مسالمت آميز زنان ايراني به منظور احقاق حقوق خود که به شدت از سوي نيروهاي امنيتي دولت جمهوري اسلامي سرکوب شد، حزب سوسياليست فرانسه مراتب انزجار خود را نسبت به اين اقدام خشونت بار اعلام کرد و از مقامات ايراني خواست هر چه سريعتر بازداشت شدگان را آزاد کنند.
در هفته گذشته هزاران زن در تهران گردهم آمدند تا عليه وضعيت خفقان آور اجتماعي که آنها را از هر لحاظ قرباني خود کرده، اعتراض کنند.
حزب سوسياليست فرانسه با انتشار نامه اي با اشاره به اينکه اين حزب عميقاً به اصول دموکراسي و تساوي بين زن و مرد پايبند است، از دولت فرانسه خواسته است بدون هيچگونه تأخيري آزادي سريع و بي قيد و شرط اين زنان و مردان بازداشت شده را که صرفاً براي آزادي و تساوي تجمع کرده اند، از مقامات ايراني خواستار شود.
نامه يک سناتور فرانسوی
خانم نيکول بوروو رييس گروه جمهوريخواه و شهروندان، نايب رييس کميسيون قانون گذاري و سناتور مجلس سناي فرانسه طي نامه سرگشاده اي به سفير ايران در پاريس مراتب تأسف خود را نسبت به بازداشت فعالان جنبش زنان در تهران اعلام کرد. در ذيل متن اين نامه را مي خوانيد:
آقاي سفير،
وزارت دادگستري کشور شما بازداشت 70 نفر [42 زن و 28 مرد] را در زمان گردهمايي تعداد بسياري از فعالان جنبش زنان ايراني که براي احقاق حقوق خود تجمع کرده بودند، تأييد نموده است. همچنين اين وزارت تصديق کرده که برخي از بازداشت شدگان هنوز آزاد نشده اند. براساس شواهد موجود، نيروهاي پليس اين تجمع مسالمت آميز را متفرق کرده و به شکل بي رحمانه اي آن را سرکوب نموده اند.
به علاوه، چهار روزنامه نگاري که درحال پوشش خبري اين رويداد بودند نيز جزو بازداشت شدگان هستند. با اينکه يکي از آنها آزاد شده، ولي ديگر روزنامه نگاران کماکان در مکان نامشخصي در بازداشت به سر مي برند.
طبق خبرهاي رسيده به اينجانب، اين روزنامه نگاران همچنين از سوي نيروهاي امنيتي کشور شما مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و آقاي بهمن احمدي عمويي به همراه دو خانم خبرنگار، ژيلا و ترانه بني يعقوب از روزنامه “سرمايه” جزو اين دسته از افراد هستند.
با کمال تأسف بايد عرض کنم اين اولين باري نيست که روزنامه نگاران ايراني اينچنين سرکوب مي شوند. حتي برخي از آنها چند روز قبل از تجمع 12 ژوئن از سوي نهادهاي جمهوري اسلامي تحت فشار قرار گرفته اند. به عنوان مثال، در طول روز 12 ژوئن از خانم فريبا داوودي مهاجر، رييس “انجمن روزنامه نگاران جوان”، بازجويي هايي به عمل آمده است.
اينجانب عميقاً به حقوق زنان، از جمله حق تجمع، و مسأله آزادي مطبوعات و روزنامه نگاران در سراسر جهان اعتقاد دارم و به اين مقوله ها احترام کامل مي گذارم. متأسفانه اين حقوق همچنان در ايران زير پا گذاشته مي شوند و من مجدداً تأثر و اندوه خود را نسبت به اين تخلفات اعلام مي کنم.
از شما خواهشمنديم که نسبت به اين مسأله عکس العمل نشان داده و به مقامات جمهوري اسلامي يادآور شويد که هر چه سريعتر روزنامه نگاران و ديگر اشخاص بازداشت شده را آزاد نمايند.
منبع: سایت مجلس سنا فرانسه واعلاميه دبير کل دفاع از حقوق زنان فرانسه.
مترجم: علي جواهرفروش
روزنت “روز”

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates