17.06.2006

روسیه می کوشد در برابر کمک به احداث خط لوله پاکستان، ایران را از رقابت در بازار نفت و گاز اروپا باز دارد: رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر

رادیوفردا: ولادیمیر پوتین رئیس حکومت روسیه اعلام کرد که شرکت گازپروم آماده همکاری با جمهوری اسلامی برای احداث خط لوله به پاکستان است. پیش از این تهران پیشنهاد احداث خط لوله را به اسلام آباد و دهلی نو داده و در این ارتباط مذاکراتی بین سه کشور انجام شده است. رجب صفراف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: از لحاظ آنکه ایران در دراز مدت می توانست رقیب مهمی در بازار نفت و گاز جهانی در برابر روسیه باشد، روسیه می خواهد ایران را از رقیب به یک دوست و همکار تبدیل کند. در برابر این امتیاز روسیه انتظار دارد ایران از بازار نفت و گاز اروپا بسود روسیه کنار رود. مطمئنا این اقدام خوشایند آمریکا نخواهد بود. با توجه به اینکه روسیه جدیدا سیاست تازه ای در پیش گرفته که تنها منافع خود را در مد نظر می گیرد، می خواهد این سیاست را در ارتباط با ایران نیز پیاده کند. آقای صفراف می گوید علیرغم اینکه این همکاری با واکنش هایی ممکن است روبرو شود، بنظر می رسد که همکاری بین دو کشور سرانجام عملی خواهد شد. (rm) صدا | (wma) صدا [ 3:47 mins ]

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates