15.06.2006

پیام تبریک بخش خاورمیانه فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل به سندیکای کارگران شرکت واحد

پیک ایران:
کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) : پیام تبریک بخش خاورمیانه فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل به سندیکای کارگران شرکت واحد و دعوت از آنان برای شرکت در کنگره سالانه این فدراسیون.
بنا به گزارشی از تهران، بلال ماکلاوی مسئول بخش خاورمیانه فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل(آی تی اف) با ارسال پیامی برای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، عضویت سندیکا در آی تی اف را تبریک گفته و اعلام کرده سفر هئیت نمایندگی سندیکا به ٤۱ مین گنگره فدرسیون را که قرار است از تاریخ ۲ تا ۹ اوت سال جاری در دوربان آفریقای جنوبی برگزار گردد، تسهیل خواهد کرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates