15.06.2006

بازديد از بند زنان زندان اوين

بی‌بی‌سی:
فرانسيس هريسون
خبرنگار بی بی سی در تهران

ديداری از زندان اوين
مقامات زندان مشهور اوين در شمال تهران برای نخستين بار به خبرنگاران اجازه دادند از بخش زنان اين زندان ديدن کنند.

اين بازديد در آستانه نخستين نشست شورای تازه تأسيس حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفت و وزير دادگستری ايران هدف از ايجاد چنين امکانی برای خبرنگاران را مقابله با انتقاداتی اعلام کرده که از وضعيت زندانهای ايران می شود.

به نظر می رسد بخش زنان که ما از آن بازديد کرديم بتازگی تعمير و بازسازی شده باشد.

ما نتوانستيم بدون حضور مسئولان زندان با زندانيان صحبت کنيم.

شرايط کلی بخشهای که از آن ديدن کرديم به نظر مساعد می آمد ولی نمی شد مشخص کرد که آيا با زندانيان بدرفتاری می شود يا خير.

يکی از زنان زندانی که با او صحبت کردم همين که خواست از زورگويی در داخل زندان شکايت کند، بسرعت ما را از او دور کردند.

برای اين زنان که اکثراً به دليل جرائم مالی زندانی شده اند، بتازگی درمانگاه، کلاسهای سوادآموزی، کارگاه آموزش قاليبافی و همچنين سالن ورزش احداث شده است.

پزشک درمانگاه زندان به ما گفت ظرف شش ماه گذشته فقط يک مورد خودکشی در زندان اتفاق افتاده است.

او همچنين گفت که ۳۲ نفر از زنان زندان مبتلا به ايدزند.

به زندانيان اجازه داده می شود هر روز ده دقيقه از تلفنهای عمومی نصب شده در زندان استفاده کنند و گفته شد که حدود پانصد نفر از زنهای زندان خود را برای امتحانات ورودی دانشگاه آماده می کنند تا داخل زندان به تحصيلات خود ادامه بدهند.

در هر سلول زندان بيست زن به سر می برند و برای زنانی که فرزندان کمتر از سه سال خود را در زندان نگهداری می کنند جای خاصی در نظر گرفته شده است.

بچه ها از سه سالگی به بعد به مراکز دولتی ويژه منتقل می شوند.

مقامات زندان به ما گفتند در ميان بيش از ۲۵۰۰ زندانی زن در اوين هيچ زندانی سياسی وجود ندارد و زندانيان تنها به اتهام اقدام عليه امنيت ملی نگهداری می شوند اما به ما اجازه داده نشد با چند زندانی صاحبنامی که در اوين نگهداری می شوند ملاقات کنيم.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates