14.06.2006

حمله به کنسولگری ايران در بصره

بی‌بی‌سی:

شهر بصره نيز همچون ديگر شهرهای عراق بارها هدف بمبگذاری قرار گرفته است
صدها تن از هواداران يکی از روحانيون شيعه بصره در جنوب عراق به کنسولگری ايران در اين شهر حمله کرده و بخشی از ساختمان کنسولگری را به آتش کشيده اند.
از اين حمله تلفات جانی گزارش نشده است.

سفارت ايران در بغداد که خبر حمله را تأييد کرده اعلام کرده است که نمی داند عامل اين حمله چه کسی است اما گزارشها حاکی از اين است که حمله کنندگان، پيروان آيت الله سيد محمود حسنی، يکی از روحانيون بصره اند و علت اقدامشان در حمله به کنسولگری ايران پخش برنامه ای از يکی از شبکه های تلويزيونی ايرانی بوده که به زبان عربی پخش می شود و در آن، از آيت الله حسنی به عنوان جاسوس اسرائيل نام برده شده است.

آن گونه که پليس بصره اعلام کرده، حمله کنندگان ابتدا دروازه ورودی به کنسولگری ايران را از جا کندند و به ساختمان اصلی کنسولگری سنگ پرتاب کردند و سپس بخشی از ساختمان کنسولگری را که به عنوان تالار انتظار به کار می رود به آتش کشيده، به يکی از خودروهای کنسولگری خسارت شديد زدند.

تصاوير تلويزيونی از اين حمله نشان می دهد که يکی از حمله کنندگان پرچم ايران را از بالای کنسولگری به زير می کشد و به جای آن پرچم عراق را قرار می دهد.

برخی از آگاهان معتقدند که حکومت شيعی ايران دارای نفوذ زيادی ميان شيعيان عراق است.

اين نخستين بار است که گروهی شيعی در عراق با حمله به کنسولگری ايران، با اين کشور ابراز مخالفت می کنند.

شهر بصره که کنسولگری ايران در آن مورد حمله قرار گرفته، دومين شهر بزرگ عراق است و بيشتر جمعيت آن را شيعيان تشکيل می دهند.

آيت الله حسنی که از پيروان او به عنوان حمله کنندگان به کنسولگری ايران ياد می شود از روحانيون مهم و بانفوذ اين شهر است و از مراجع مذهبی محلی به شمار می رود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates