14.06.2006

جوانب مذاکره مستقیم با آمریکا از دید شماری از اصلاح طلبان: گزارش روزنامه تاگس تسایتونگ

رادیو فردا: خبرنگار روزنامه آلمانی تاگس تسایتوننگ در تهران و اصفهان با چهره های اصلاح طلب درباره تحولات جاری ایران به گفتگو پرداخت. خانم کریستیتن هلبرگ خبرنگار تاگس تسایتوتگ در آغاز با حسین مولایی از هواداران جنبش اصلاحات به گفتگو پرداخته است. آقای مولایی مذاکره با آمریکا را تنها را برونرفت از بن بست کنونی من داند. رجبعلی مزرعی نیز به خبرنگار آلمانی می گوید مساله تنها بر سر برنامه هسته ای ایران نیست بلکه مساله اصلی عدم اعتماد است. کامبیز توانا سردبیر همشهری از دیگر چهره های اصلاح طلب به تاگس تسایتونگ می گوید وارد کردن هرنوع فشار تنها محافظه کاران را تقویت می کند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates