14.06.2006

ایران باید اثبات کند که برنامه اتمی‌اش صلح آمیز است

ترجمه خبر VG
پنج عضو اصلی شورای امنیت بعلاوه آلمان در نامه خود به ایران از این کشور خواسته‌اند تا تمامی فعالیت‌های اتمی خود را تا زمانی که صلح آمیز بودن آن اثبات شود را متوقف کند

مجموعه پیشنهاداتی را که این 6 عضو شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 6 جون به ایران دادند محرمانه است ولی آژانس فرانس پرس خبر می‌دهد که این متن دارای این نکته است که اثبات صلح آمیز بودن فعالیت‌های اتمی ایران به عهده این کشور است و تا زمانی که آژانس بين‌المللی انرژی اتمی صلح آمیز بودن برنامه‌های اتمی ایران را تایید نکند ایران باید از هر گونه غنی سازی خودداری کند.

ایران بارها گفته است که فعالیت های اتمی خود را متوقف نخواهد کردن .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates