01.06.2003

پرونده جنجالی کشتار یوزپلنگ ها بسته شد: متهمان به کشتار 2 قلاده یوزپلنگ در یزد تبرئه شدند

قلم سبز ایران – سرانجام بعد از گذشت 4 سال رسیدگی قضایی به پرونده کشتار 2 قلاده یوزپلنگ آسیایی با صدور حکم برائت از سوی شعبه 3 دادگاه عمومی اردکان برای متهمان، پرونده مذکور بسته شد.

به گزارش قلم سبز ایران، به دنبال شکایت اداره کل محیط زیست استان یزد از فردی که سال 78 و در منطقه ای حد فاصل درانجیر و بافق یزد اقدام به کشتار 2 قلاده یوزپلنگ کرده بود، شعبه 3 دادگاه عمومی اردکان متهم ردیف اول را به تحمل یکسال حبس و پرداخت 2 میلیون و 800 هزار تومان بابت کشتار غیرمجاز 2 قلاده یوزپلنگ محکوم کرد. همچنین متهم ردیف دوم نیز به اتهام مشارکت در کشتار یوزپلنگ ها به پرداخت 180 هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.

این گزارش حاکی است با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور، حکم صادره بعداز رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور و دادگاه هم تراز نقض شد.

یکی از کارشناسان اداره کل محیط زیست استان یزد در گفت و گو با قلم سبز ایران گفت: “در فروردین سال گذشته، اداره کل محیط زیست استان با اعتراض به نقض حکم صادره مجدداٌ شکایت کرد که شعبه 7 دیوان عالی کشور با رسیدگی مجدد و باتوجه به محتویات پرونده، محکومیت متهمان را تأیید کرد.”

وی افزود: “اما متهمان مجدداٌ دادخواست جدیدی ارایه دادند که شعبه 3 دادگاه عمومی یزد که همان شعبه اولیه رسیدگی به پرونده بود با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت صادر کرد که حکم صادره نیز در دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده است.”

یوزپلنگ آسیایی ازجمله گونه های نادر و در خطر انقراض جهانی است که نسل آن در تمامی آسیا از بین رفته است و درحال حاضر زیستگاه آن تنها محدود به نقاط پراکنده ای در ایران است از این رو پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیست بوم های مرتبط با آن با هدف حفاظت از آخرین باقیمانده های یوزپلنگ آسیایی با همکاری برنامه عمران ملل متحد، حمایت مالی تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF)، صندوق حمایت از یوزپلنگ (CCF)، اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) و سازمان حفاظت محیط زیست ایران از شهریور سال 80 کار خود را آغاز کرده است.

همچنین طبق آخرین مصوبه شورای عالی محیط زیست جزای نقدی شکار غیرمجاز هر قلاده یوزپلنگ 10 میلیون تومان تعیین شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates