10.06.2006

سرقت اطلاعات کامپیوتری کارمندان آژانس هسته ای آمریکا، افشا شد

رادیو فردا: مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که یک َهکِر ِ کامپیوتری، فایل حاوی اسامی و شماره های شناسایی رسمی حدود 1500 نفر را که برای آژانس هسته ای ایالات متحده کار می کنند ربوده است. این اشخاص از انبار تسلیحات هسته ای آمریکا محافظت می کنند. این سرقت اطلاعات در اداره امنیت ملی هسته ای، شهریور ماه سال گذشته اتفاق افتاده اما مقامات می گویند: مدیران ارشد بخش انرژی که سرپرستی آژانس را به عهده دارند، تا این هفته از آن آگاه نبوده اند. افشای سرقت اطلاعات به دنبال دو مورد مشابه دیگر صورت می گیرد. بر پایه گزارشها، طی دو مورد مشابه، اطلاعات شخصی میلیونها سرباز و کارآزمودگان آمریکایی از کارمندان دولتی ربوده شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates