05.06.2006

توطئه بمب گذاری و حمله به مسجدی در کانادا

بی‌بی‌سی: احتمال ارتباط حمله به مسجد و بازداشت مظنونين به توطئه بمب گذاری مطرح شده است
ساعاتی پس از آنکه مقامات کانادايی اعلام داشتند که يک توطئه بمب گذاری را خنثی کرده اند يکی از مساجد مسلمانان در اين کشور هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و خسارت ديد.
به گفته پليس شهر توبنتو در کاناداد، افراد ناشناس در خلال ساعات شب گذشته به يکی از مساجد شهر تورنتو حمله کردند و تعدادی از شيشه های مسجد را شکستند و به تعدادی از اتومبيل هايی که در مقابل مسجد متوقف بود خساراتی وارد آوردند.

اين حمله يک روز پس از آن صورت گرفت که منابع پليس کانادا گزارش کردند که دوازده مرد را به ظن برنامه ريزی برای بمب گذاری در تورنتو بازداشت کرده اند.

بازداشت شدگان از شهروندان مسلمان کانادايی گزارش شده اند و به گفته پليس، پنج نوجوان نيز از جمله بازداشت شدگان هستند.

منابع پليس اين شهر در اعلاميه رسمی خود به ارتباط احتمالی بين حمله به مسجد و توطئه بمب گذاری اشاره نکرده اما برخی از رهبران جامعه مسلمانان کانادا چنين ارتباطی را محتمل دانسته اند.

در عين حا، سخنگوی پليس کانادا گفته است که اين کشور نفرت مذهبی و نژادی را به هيچوجه تحمل نخواهد کرد.

رييس پليس تورنتو نيز گفته است اين احمتال وجود دارد که مسئولين وارد کردن خسارت به مسجد دارای انگيزه های مذهبی و نژادی بوده باشند.

نفوذ القاعده؟

بازداشت شدگان در تورنتو متهم هستند که طرحی را برای يک رشته بمب گذاری در اين شهر و اطراف آن تهيه کرده بودند.

به گفته سازمان اطلاعات کانادا، اعضای اين گروه شديدا تحت تاثير عقايد شبکه القاعده قرار داشتند.

در عمليات منجر به بازداشت اين دوازده مرد و پنج نوجوان، بيش از چهارصد مامور پليس شرکت داشتند و طی آن، مقاديری مواد قابل استفاده در توليد بمب، ازجمله سه تن نيترات آمونيوم را کشف و توقيف کردند.

مقامات پليس کانادا گفته اند که اهداف و اقدامات اين گروه “تهديدی جدی و واقعی را متوجه امنيت عمومی می کرد.”

به گفته دبير سازمان بين المللی مسلمانان در تورنتو، مسجدی که مورد حمله قرار گرفت از جمله مساجد بزرگ آمريکايی شمالی است و هر روزه حدود پانصد نفر در آن به عبادت می پردازند.

رهبران ارشد جامعه مسلمانان تورنتو نيز گفته اند از زمان اعلام بازداشت مظنونين به بمب گذاری، ايميل های تهديد آميزی دريافت کرده اند.

کانادا دارای يک اقليت مسلمان است که حدود 2 درصد از جمعيت سی و سه ميليونی اين کشور را تشکيل می دهد در حاليکه حدود 43 درصد جمعيت مسيحی کاتوليک و حدود 23 درصد پروتستان هستند.

مسلمانان از چندين دهه پيش در کانادا اقامت داشتند و در دهه 1980 و زمان جنگ های داخلی لبنان، جمعی از اهالی اين کشور به کانادا مهاجرت کردند و در دهه 1990، کانادا پذيرای گروهی از پناهجويان سومالی بود و در چند دهه اخير، گروهی از ايرانيان مهاجر نيز در کانادا سکونت گزيده اند.

از زمان حملات انتحاری يازدهم سپتامبر و بروز احساسات تند در برخی از نقاط ايالات متحده، کانادا به مقصد جذابتری برای مهاجران مسلمان در آمريکای شمالی تبديل شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates