30.05.2003

جمع‌آوري آنتن‌هاي ماهواره‌اي

در راهروهاي مجلس شنيده شد نيروهاي انتظامي در برخي ازمناطق تهران به جمع‌آوري آنتن‌هاي ماهواره‌اي اقدام كرده است. مشاهدات خبرنگاران نيز در اين زمينه حاكي است روز سه شنبه نيروي انتظامي در منطقه نارمك تهران، با مراجعه به منازل مسكوني، به جمع‌آوري آنتن‌هاي ماهواره‌اي اقدام كرده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates