02.06.2006

نوار ويديويی تازه از کشتار عراقی ها

بی‌بی‌سی:
اين تصاوير را يک گروه تندروی سنی ارائه کرده است
بی بی سی شواهد ويديويی تازه ای يافته است داير براينکه نيروهای آمريکايی ممکن است مسئول قتل عمدی 11 غيرنظامی بيگناه عراقی در شهری واقع در شمال بغداد بوده باشند.
اين ويديو ظاهرا گزارش ارتش آمريکا از حوادثی که ماه مارس گذشته در شهر اسحاقی در عراق روی داد را زير سوال می برد.

آمريکا در آن زمان گفت که چهار نفر در جريان عمليات نظامی کشته شده اند، اما پليس عراق ادعا کرد که نيروهای آمريکايی عمدا 11 نفر را به گلوله بسته و به قتل رسانده اند.

يک سخنگوی نيروهای آمريکا در عراق به بی بی سی گفت تحقيقاتی در اين زمينه در جريان است.

شواهد تازه در پی ادعای کشتار حداکثر 24 غيرنظامی عراقی در شهر حديثه توسط تفنگداران دريايی آمريکا در ماه نوامبر به دست می آيد.

‘کشتار’

اين تصاوير ويديويی که بی بی سی به آن دست يافته است ظاهرا با روايتی که ارتش آمريکا از حوادث روز 15 مارس 2006 در شهر اسحاقی، واقع در 100 کيلومتری شمال بغداد، ارائه کرده در تضاد است.

مقام های آمريکايی گفتند آنها پس از دريافت اطلاعاتی داير بر اينکه يکی از هواداران القاعده سرگرم ديدار از آن خانه است با ساکنان آن درگير شدند.

به گفته ارتش آمريکا، ساختمان زير آتشبار سنگين فروريخت و به مرگ يک مظنون، دو زن و يک کودک منجر شد.

اما گزارشی که توسط پليس عراق تهيه شده نيروهای آمريکايی را به جمع آوری و به گلوله بستن 11 فرد حاضر در آن خانه از جمله پنج کودک و چهار زن پيش از انفجار ساختمان متهم می کند.

نواری که بی بی سی به آن دست پيدا کرده اجساد شماری کودک و بزرگسال را در محل نشان می دهد و به گفته جان سيمپسون، دبير بخش جهانی بی بی سی، نشانه های گلوله آشکارا بر بدن آنها هويداست.

اين تصاوير را يک گروه تندروی سنی مخالف نيروهای ائتلافی ارائه کرده است.

ايان پنل خبرنگار بی بی سی در بغداد می گويد اين تصاوير با ساير تصاوير گرفته شده از آن حوادث در ماه مارس مقايسه شده و ظاهرا واقعی است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates