30.05.2003

دفتر تحكيم وحدت در روز 18 تير تجمع دانشجويي در تهران برگزار ميكند

دبير تشكيلات طيف علامه‌ي دفتر تحكيم وحدت گفت كه بر اساس توافقات صورت‌گرفته در نشست شوراي تهران اين تشكل، كميته‌اي مسوول پي‌گيري برگزاري تجمعي دانشجويي مردمي در سالگرد واقعه‌ي كوي دانشگاه شده است.
عبدالله مومني، دبير تشكيلات طيف علامه‌ي دفتر تحكيم وحدت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران با اعلام اين خبر اظهار داشت: در نشست روز پنج‌شنبه‌ي اعضاي شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت مساله‌ي چگونگي برگزاري نشست جبهه‌ي فراگير دموكراسي‌خواهي و برنامه‌ي چهارمين سالگرد حادثه‌ي 18 تير مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي افزود: درباره‌ي برگزاري نشست جبهه‌ي فراگير دموكراسي‌خواهي مقرر شد با تشكيل كميته‌اي چگونگي برگزاري آن مورد پي‌گيري قرار گيرد.
مومني افزود: هم‌چنين شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت تصميم گرفت تا در روز 18 تير تجمعي مردمي دانشجويي را در تهران برگزار كند.
دبير تشكيلات طيف علامه‌ي دفتر تحكيم وحدت هم‌چنين گفت: دفتر تحكيم وحدت، زنده نگه داشتن حادثه‌ي هولناك 18 تير را در ذهن مردم ايران، وظيفه‌ي خود مي‌داند.
وي ضمن محكوم‌كردن اين حادثه‌، گفت كه تشكل متبوعش با هدف آنچه آن را اعتراض به عدم مجازات عاملان واقعه‌ي كوي و تشديد مجازات رنج‌ديدگان آن حادثه، هم‌چنين همدردي با كساني كه هزينه پرداختند، مي‌نامد، خواهان برگزاري تجمعي در زنده نگاه داشتن اين حادثه است.
وي افزود: در 18 تير دفتر تحكيم وحدت و انجمن‌هاي اسلامي سراسر كشور جهت پاسداشت اين روز و دفاع از آرمان‌هايشان، برنامه‌هايي را برگزار مي‌كنند كه تجمع مردمي دانشجويي نيز در همين راستا برنامه‌ريزي شده است.
مومني هم‌چنين اظهار داشت: در حال حاضر، كميته‌اي متشكل از نمايندگان دانشگاه‌هاي اميركبير، صنعتي شريف و شهيد بهشتي، برگزاري برنامه‌هاي روز 18 تير را دنبال مي‌كنند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates