29.05.2003

پخش خرما در دانشگاه صنعتي اصفهان برای خواندن فاتحه 2 خرداد

در طي اقدامي نمادين، اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در روز 4 خرداد، اقدام به پخش خرما و بيانيه انجمن در مورد فرا رسيدن 2 خرداد، در خوابگهاي دانشگاه نمودند.
يكي از اعضاي انجمن در طي پاسخ به سئوالي در موردحركتشان چنين گفت:« نيروهايي كه پس از دوم خرداد به صحنه آمدند، بدون توجه به پشتوانه مردمي خود در ميان نهادهاي انتصابي به دام افتادندو جز تغيير اعضاي اين نهادها يا حذف آنها راه ديگري ندارند.
بنابراين با توجه به مشكلات به وجود آمده بايد پذيرفت كليه راهكارهاي اصلاح طلبان درون حاكميت به بن بست خورده و بايد فاتحه اين حركت اصلاحي در چارچوب قانون اساسي را خواند.حركت ما در واقع حركتي نمادين براي نشان دادن همين موضوع است».

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates