29.05.2003

وزيرامورخارجه سابق بريتانيا در برابر اتهام هاي وزير دفاع آمريكا از جمهوري اسلامي دفاع كرد

همايون مجد: (راديو فردا): رابين كوك، وزير امور خارجه سابق بريتانيا، سخنان وزير دفاع آمريكا درباره ايران را خطرناك ناميده و مي گويد ايران يك دموكراسي است. دانلد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا، روز سه شنبه در سخناني در شوراي مناسبات خارجي، هشدار داد كه واشنگتن هرگونه كوششي را براي بازسازي عراق، به شيوه ايران درهم خواهد كوبيد. و به همسايگان عراق اجازه نخواهد داد در آن كشور مداخله كند.
در واكنش به گفته هاي آقاي رامسفلد، رابين كوك كه در اعتراض به جنگ در عراق، از مقام خود استعفا داد، گفت: خطر اين است كه چنين سخناني بهانه اي به تندروهاي اسلامي در تهران بدهد.

آقاي كوك كه در يك كنفرانس خبري در بروكسل سخن مي گفت، اظهار داشت آنچه او را نسبت به برخي از كلمات هشداردهنده اي كه از سوي ديگر آتلانتيك مي شنود، نگران مي سازد، اين خطر است كه دست تندروها و گارد قديمي در ايران تقويت شود و آنها غرب را يك تهديد، نه يك دوست، تصوير كند.

رابين كوك يادآور شد: او زمانيكه وزير خارجه بريتانيا بود، روند گفت و شنود بين تهران و لندن را آغاز كرد و كوشش جك استرا، وزير فعلي امور خارجه بريتانيا را در ادامه اين روند، ستود.

آقاي كوك افزود: كاملا منطقي و درست است كه غرب بخواهد آنچه را در توان دارد براي حمايت از اصلاح طلبان در ايران به كار برد. آقاي كوك اظهار داشت ايران يك دموكراسي است و اصلاح طلبان در سالهاي اخير انتخاب شده اند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates