29.05.2003

توصيه رهبر در ديدار با نمايندگان مجلس: بقيه دوره نمايندگی را برويددنبال مبارزه باگرانی !

پاسخ به مجلس و نامه نمايندگان را 24 ساعت جلوتر از اين ملاقات، آيت الله واعظ طبسی داده بود

رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته و تحت عنوان مراسم سنتی ملاقات رهبر و نمايندگان مجلس در سالروز7 تير، با نمايندگان مجلس ديداركرد. با آنكه همگان انتظار داشتند وی در باره مفاد نامه 135 نماينده مجلس نظر خود را اعلام كند، او عمدتا به حرف های كلی بسنده كرد و پس از دو اشاره كه می شود آن را پاسخ به نامه نمايندگان به وی باشد، توصيه كرد مجلس برای گرانی چاره ای بيابد. توصيه ای كه در اصل بايد به جمعيت موتلفه اسلامی، اتاق بازرگانی و انجمن اسلامی اصناف كرد و نه به نمايندگان مجلس كه نه قدرت اقتصادی دارند و نه دستی در تجارت و نه ثروتی برای ورود به شبكه واردات كالا.

ملاقات رهبر جمهوری اسلامی با نمايندگان مجلس در حالی برگزار شد كه طی دو روز پيش از آن رهبران جناح راست جمهوری اسلامی خشن ترين اظهارات و تهديد ها را نسبت به تهيه كنندگان و ارسال كنندگان نامه برای رهبر كرده بودند. از جمله سخنرانی واعظ طبسی در همايشی كه در مشهد با حضور فرماندهان بسيج ترتيب داده بود و طی آن گفت كه به رهبر تلفن كرده و اعلام آمادگی مقابله با مجلس كرده است!( متن اين خبر را در شماره روز گذشته و در قسمت اخبار روز گذشته در پائين صفحه اول امروز مطالعه كنيد)

در واقع قبل از آنكه رهبر بخواهد چيزی به نمايندگان بگويد آيت الله واعظ طبسی گفت و خط را ترسيم كرد. بنابراين، برای رهبر حرفی جهت گفتن به نمايندگان باقی نمانده بود و به همين دليل او چاره جوئی برای گرانی را به مجلس توصيه كرد!

رهبر جمهوری اسلامی عقل، تدبير، توكل به خدا و شجاعت را جهت تقويت استحكام داخلی توصيه كرد، در حاليكه نمايندگان انتظار داشتند تكليف لوايح مجلس و اتحاد مجمع تشخيص مصلحت و شورای نگهبان در برابر مجلس و نمايندگان مردم مطرح و روشن شود و چاره ای برای تغيير تركيب اين دو نهاد طرح شود.

رهبر جمهوری اسلامی تهديد های امريكا را جنگ روانی توصيف كرد و گفت:

مرعوب‌شدن در برابر دشمن باعث زايل‌شدن تدريجی عقل و عزم انسان می شود. در دوران مبارزه با رژيم ستم‌شاهی نيز، عناصری از سختی راه و قدرت رژيم ترسيدند و تسليم شدند، اما مومنان صادق به پايداری و مبارزه ادامه دادند و خداوند نيز بر اساس وعده تخلف‌ناپذير خود، نصرت را نصيب آنان كرد.

همه زندانيان سياسی مذهبی و غير مذهبی دوران شاه بخاطر دارند كه با اعلام حزب رستاخيز توسط شاه، رهبران كنونی موتلفه اسلامی كه در مجمع تشخيص مصلحت نيز نشسته اند در نمايش تلويزيونی “سپاس آريامهر” شركت كردند و پيشآپيش همه آنها حاج حبيب الله عسگراولادی با گردن كج قرار داشت و در كنارش علی اكبر پرورش. آنها تسليم رژيم شاه شدند و اتفاقا نصرت هم در جمهوری اسلامی نصيب آنها شده و نبض قدرت اقتصادی و سياسی را در دست گرفته اند!

رهبر جمهوری اسلامی در بخش ديگری از سخنان خود، بی اعتناء به نقض خشن حقوق بشر، بستن مطبوعات، يورش به احزاب سياسی، مقابله با مجلس و نمايندگان مردم، منحل كردن صندوق های رای مردم؛ زندانی كردن منتقدان و حتی در آخرين نمونه آن ” جلوگيری از انتشار نامه نمايندگان مجلس به خود وی در مطبوعات كشور و سانسور آن” گفت:

آمريكا،‌ ايران را با اين همه انتخابات مردمی و نشانه‌های فراوان مردم‌سالاری، به رعايت نكردن دموكراسی متهم مي‌كند و همزمان از رژيم‌های ضدمردمی و ديكتاتوری حمايت مي‌كند. به اين ترتيب، برای همه مشخص مي‌شود كه دشمنان اسلام از طرح اين‌گونه شعارها دنبال هدف ديگری هستند.

رهبر جمهوری اسلامی در بخش ديگری از سخنان خود، بازهم بی آنكه به مذاكرات آشكار و پنهان ماه های اخير با امريكا و قطع اين مذاكرات از سوی امريكا اشاره كند گفت:

آمريكا به هيچ چيز جز دست برداشتن ملت و مسئولان از حاكميت ملی و ارزش‌های مورد قبول ملت ايران، راضی نمي‌شود، بنابراين مرعوب‌شدگان در برابر او، مجبور خواهند شد قدم به قدم عقب‌نشينی بيشتری كنند و در نهايت در برابر تمام خواست‌های دشمن تسليم شوند.

رهبر، در حاليكه همگان می دانند اين معاملات و زدوبندهای در جريان است و بزرگترين امتيازها از زير ميز به امريكا داده می شود گفت: “اما هيچ‌كس حق اينكار را ندارد و ملت نيز اجازه اين كار را نمي‌دهد.”

خبرگزاری ايسنا نوشت: ” رهبر معظم انقلاب اسلامی نظام اسلامی را قدرتی متكی بر آرا و خواست‌های ملت برشمردند.”

معنای ديگر اين اظهارات می تواند چنين باشد كه قدرتی كه اكنون در جمهوری اسلامی عمل می كند وقتی به آرای مردم و نه به خواست مردم عمل می كند و به همين دليل نيز “قدرت” نيست!

هبر جمهوری اسلامی تنها اشاره ای كه به نامه 135 نماينده مجلس كرد، در جمله گنگ و چند پهلوی زير بود:

” انتقاد و اعتراض ايرادی ندارد، زيرا تنها متكبران يا كسانی كه پشتوانه مردمی ندارند از انتقاد بدشان مي‌آيد، اما بايد مراقب بود كه بحث‌ها و اختلاف‌نظرها به مقابله و تخاصم تبديل نشوند و تصوير مورد نظر دشمن از اوضاع داخلی ايران، در افكار عمومی ترسيم نگردد.”
به نوشته ايسنا، رهبر در پايان ديدار خود با نمايندگان مجلس، با توصيه به نمايندگان مجلس برای فعاليت بيشتر در مدت باقي‌مانده از مجلس ششم گفت: حل مشكل گرانی را جدی بگيريد و برای آن راه حلی بيابيد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates