19.05.2006

حمله لومپنانه به ملالی جویا در پارلمان “فاحشه، بگیرید به او تجاوز کنید….”

پیک ایران:

سه جهادی که جويا را مورد حمله قرار دادند.
از راست به چپ:
ملالي اسحاق زي، پروين دراني، صفورا نيازي

روز یکشنبه ۷ می زمانیکه وکلای ولسی جرگه برای بحث روی بودجه‌ی پشنهادی وزارت مالیه آمادگی داشتند آجندای بحث بصورت غیر مترقبه و بدون اعلام قبلی تغییر نموده به قومندان الماس اجازه داده می‌شود در مورد ۸ ثور و افتخارات (؟) آن سخنرانی نماید. به تعقیب او چند قومندان دیگر صحبت کرده و بعد نوبت به ملالی جویا که این بار خلاف گذشته به سهولت فرصت سخن گفتن یافته بود، می رسد. جویا، به صحبت یکی از وکیل قومندان ها که اعمال جنایتکارانه‌ی تنظیمی را اشتباه خوانده بود اشاره نموده تاکید می نماید که باید بین اشتباه و جنایت فرق گذاشت. او طی سخنانش مجاهدین را به دو دسته‌ی مجاهدین راستین و افراد منفعت جو و جنایتکاری تقسیم نمود که از جهاد سو استفاده کرده موجبات تباهی مردم و کشور را فراهم نمودند. به محض اینکه صبحت جویا پایان می یابد خانم پروین درانی که بنام کوچی و با امکانات وهابی ها به پارلمان آورده شده است، قاضی نذیر قومندان ولسوال ایکه با جمعیت اسلامی ربانی در رابطه است، خانم صفورا نیازی یکی از کادر های جمعیت اسلامی در مزار و ملالی اسحق زی از قندهار با چوب و بوتل ملالی جویا را مورد حمله قرار داده فحاشی های در خور شان و تربیت خود را در داخل پارلمان نشخوار نمودند. در این میان، وکیل نیازی و تنی چند از جنگسالارانیکه از محاکمه خود بعنوان جنایتکار و خاین ملی هراس دارند نیز به حرکت آمده، هر کدام کلمات رکیک و لومپنانه‌ای را به زبان آوردند که برای انسانهاي باوجدان حتی شنیدن آن خارج از تحمل است. مانند “فاحشه، بگیرید به او تجاوز کنید….” عده‌ای جویا را دشنام می دادند و بنام شعله‌ای و راوایی می کوبیدند و تهدید به قتل و تجاوز جنسی میکردند (که شکریه بارکزی نیز در مصاحبه با تلويزيون طلوع اين اخطار ها و تهديد به تجاوز جنسي بر وي را تایید نمود). به نقل از یک وکیل پارلمان گفته می شود که سیاف به افرادش توصیه نموده بود که جویا را هنگامی که از دروازه پارلمان خارج می شود، با چاقو مورد حمله قرار دهند. به همین دلیل طرفداران جویا به دور و اطراف او حلقه های انسانی تشکیل داده مسولین امنیتی را در جریان قرار دادند.در این جا میان وکلای محترمی که فحاشی و تهدید به تجاوز جنایتکاران را، بنابر شناختی که از ماهیت آزموده شده‌ی قبلی آنان داشتند، جدی گرفته به دفاع از جویا، دفاع از انسانیت، دفاع از پارلمان و دفاع از حیثیت و آبروی کشور و مردم خود بپاخاستند.در این گیر و دار، ربانی، سیاف در مخالفت با جویا کف بر دهان آورده خواستند به جای رسیدگی به جنایاتیکه در شهر کابل و سایر نقاط کشور ما بخصوص توسط تنظیم های زیر رهبری خود شان صورت گرفته است، سخنرانی ملالی جویا را در آجندای بحث ولسي جرگه بگنجانند اما وکلای واقعبین و مخالف جنگ سالارانی که از نام اسلام و جهاد سو استفاده می‌کنند، جلسه را از نصاب انداخته و بدينصورت نقشه‌ی بنیادگرایان را نقش بر آب می‌سازند.عده‌ای از وکلا تيلفونی به جویا گفته اند که بخاطر جانبداری از ملالی جویا تهدید شده اند و از آنجمله آقای قاضی زاده وکیل هرات گفته که اگر من کشته شوم بخاطر جانبداری خود توسط افراد اسماعیل کشته خواهم شد. برعلاوه ژورنالیستان “اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان” نیز تيلفونی گفته اند که بخاطر کنفرانس مطبوعاتی که ملالی جویا هم در آن اشتراک نموده بود تهدید شده اند.

قابل توجه:

کميته دفاع از ملالي جويا خبري بدست آورده که طبق آن امروز تظاهرات گسترده‌ای در ولایت فراه به حمایت از ملالی جویا راه انداخته شده و همچنان دفتر جویا صد ها تلفن بعنوان همدردی از هواخواهان ملالی جویا در داخل و خارج کشور دریافت گردیده است. گزارش کامل و تصاوير اين تظاهرات به زودي به سايت ما علاوه خواهد

كميته دفاع از ملالي جويا

اين گزارش را يک ژورناليست افغان از کابل فرستاده و خواهان نشرش در سايت “کميته دفاع از ملالي جويا” گرديده است.

http://www.malalaijoya.com/index1024.htm

منبع : راسا

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates