14.05.2006

در باره متهم قتل قاضی مقدس : ابهام درباره متهمی که خدا او را دستگير کرد

پیک ایران:
روزنت “روز”،کوروش سليمي : شش ماه بعد از ترور قاضی مقدس که پرونده های مشهوری را قضاوت کرده بود، سخنگوي قوه قضاييه در يک اطلاع رسانی پرابهام گزارش داد که دادستان تهران يک جوان ايرانی را که برای پناهندگی سياسی در امارات به سفارتخانه ای مراجعه کرده به عنوان قاتل در اختيار گرفته و گزارشی در اين مورد به آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه تقديم کرده است.
متهم به قتل قاضي مقدس که عکس وی نيز توسط دادستانی به سايت های خبری نزديک به محافظه کاران داده شده به گفته سخنگوی قوه قضاييه هنگام رجوع به سفارت يک کشور خارجی برای تقاضای پناهندگی ادعا کرده است که در ايران کار مهمی انجام داده و از همين جهت تحت تعقيب است. ادعای او نظير ادعاهائی است که هر روز ده ها ايرانی برای دريافت اجازه اقامت در کشورهای خارجی، مطرح می کنند که بعضی پذيرفته می شود و برخی نيز موفق به دريافت اجازه اقامت نشده به کشور بازمی گردند.
سرگذشتی که جمال كريمي‌راد از مجید کاووسی به خبرگزاری ها داده بر ابهام های پرونده قتل قاضی مقدس افزوده است و اين ابهام وقتی بيش تر می شود که بدانيم از زمان ترور چند باری خبر مربوط به دستگيری متهم و يا متهمان از قول منابع قضائی در روزنامه ها منتشر شد و بنا به گفته ها عده ای نيز دستگير شدند. اما به گفته سخنگوی قوه قضاييه اين متهم را خدا دستگير کرده است.
کريمی راد گفته متهم، چند سال پيش دو سفر به كشور عراق داشته كه در سفر دوم خود اسلحه‌ي كلت را در مرز ايران و عراق دريافت مي‌كند و متاسفانه متهم بر اساس اقرار‌هايش، اقدامات غيرقانوني زيادي داشته از جمله 5 فقره سرقت مسلحانه از بانك‌ها كه در يکی از آ« ها یك مامور نيروي انتظامي را به شهادت رسانده و طبق گزارش يك مامور سفارت را هم خلع سلاح كرده و اسلحه‌ي هم از يك مامور بانك صادرات كه با همان قاضی مقدس به قتل رسيده است.
سخنگوي قوه قضاييه، با اشاره به اين كه اين مجید کاووسی به همراه دوستانش، خانه مجردي داشته كه اقدامات غيرقانوني و فساد اخلاقي مرتكب مي‌شده‌ گفته است اين يك كار گروهي باندي است و متهم دقيقا تمام جوانب مساله را در مراحل بازپرسي صادقانه بيان نكرده است.
آن چه ابهام در مورد ادعاهای دادستانی تهران را افزون می کند اين سخن گزارش دهنده است كه “متهم بعد از ترور قاصی مقدس يك ماه در منزل خود مخفي شده بود و بعد به طريقي از كشور خارج و در امارات عربي متحده زندگی می کرد، به نوشته خبرگزاری ايسنا سخنگوی قوه قضاييه گفته است که متهم بعد از مراجعه به يک سفارتخانه خارجی برای دريافت پناهندگی، توسط سفارتخانه به پليس معرفی شده و از آن ها، به ايران منتقل گرديده است اما سايت بازتاب نوشته اين متهم در نهايت توسط نگهبان سفارتخانه‌اي، دستگير و به مركز پليس منتقل مي‌شود و در نهايت دادسراي تهران درخواست استرداد اين متهم را مي‌كند و شب گذشته، وي به دستگاه قضايي تحويل مي‌شود و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.
کارشناسان پرونده های جزائی معتقدند که اطلاعات انتشار يافته درباره متهمی که يک روز از تحويل وی به مقامات دادگستری نمی گذرد هنوز روش نيست و مقصود قوه قضاييه از انتشار اين گزارش هنوز در هاله ای از ابهام است به ويژه که به گفته وزير دادگستری متهم همدست دارد اما دستگير نشده و كسي كه اين متهم را با موتور به محل جنايت برده و برگردانده، يكي از بستگان متهم اصلي است که هم‌اكنون تحت تعقيب قرار دارد.
کريمي‌راد به نوشته خبرگزاری ها همه جا خبر را به گزارشی مستند کرده که از سوي دادستان عمومي و انقلاب تهران به رييس قوه‌ي قضاييه داده شده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates