11.05.2006

جرقه های آغاز اضمحلال جمهوری اسلامی در قم: از دید خبرنگار واشنگتن پست

رادیو فردا:
روزنامه واشنگتن‌پست از مشاهدات خبرنگار خود از اوضاع حاکم بر قم و روابط میان روحانیون ارشد ایران مقاله‌ای تهیه کرده است. واشنگتن پست با اشاره به سخنان رئیس جمهوری اسلامی و پاره‌ای از روحانیون ایران در باره ظهور امام دوازهم شیعیان که «مهدی» لقب دارد، آغاز می‌کند و می‌نویسد روحانیون ایران در سکوت نگران وجود رهبری هستند که به صورت مهم‌ترین مهره در جریان برنامه‌های اتمی ایران در آمده است. واشنگتن پست می‌نویسد آغاز پایان رژیم در حال اضمحلال ایران را در قم می‌توان به صورت هر جرقه‌ای مشاهده کرد، نضج گرفتن سنت آخرزمان و افراط‌گرائی طرفداران آقای احمدی‌نژاد از جمله آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی که انتخابات آینده را بی‌ربط دانست، از آن جمله است. فریبا مودت، خلاصه‌ای از این مقاله تهیه کرده است

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates