03.05.2006

چین به بازمانده سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات آزادیخواهان در سال 1989 خسارت پرداخت کرد

رادیوفردا:
یک فعال سیاسی در چین اخیرا اعلام کرد که مقامات چینی مادر پسری که در سرکوبی خشونت‌بار تظاهرات میدان «تیان آن من» پکن کشته شد، خساراتی پرداخت کرده اند. وی گفت این اولین مورد پرداخت خسارت به بازمانده یک قربانی سرکوبی سیاسی است که دولت چین آن را منتشر کرده است. اما گروه‌های حامی حقوق بشر در چین گفتند اقدام دولت به معنی آن نیست که می‌خواهد نسبت به رویدادهای سال 1980 که طی آن تظاهرات آزادیخواهانه جوانان در میدان مرکزی پکن با حمله تانکها در هم شکسته شد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates