01.05.2006

افسران آمریکایی می گویند برخلاف نیروی دریایی وابسته به سپاه پاسداران، نیروی دریایی ایران مودب و حرفه ای برخورد می کند

رادیو فردا:
مسئولان نیروی دریایی آمریکا که در خلیج فارس مستقرند به رغم ادامه تشنج میان ایران و آمریکا با نیروی دریایی ایران هر روز در تماس اند. گزارشگر بخش مطبوعاتی نیروهای مسلح آمریکا با شماری از بلندپایگان نیروهای دریایی آمریکا گفتگو کرده است. ناخدا نوبل گفت برخلاف رفتار مودبانه و حرفه ای افراد نیروی دریایی ایران واکنش و رفتار افراد نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چندان حرفه ای نیست. دریابان مایکل میلر می گوید افراد نیروی دریایی ایران دریانوردانی حرفه ای و مودب اند و سرشت تند حکومت اسلامی در رفتار کشتی های نیروی دریایی ایران منعکس نیست.

علیرضا طاهری (رادیو فردا): مسئولان نیروی دریایی آمریکا که در خلیج فارس مستقرند به رغم ادامه تشنج میان ایران و آمریکا با نیروی دریایی ایران هر روز در تماس اند. گزارشگر بخش مطبوعاتی نیروهای مسلح آمریکا با شماری از بلندپایگان نیروهای دریایی آمریکا گفتگو کرده است.
ناخدا نوبل از بلندپایگان یکی از گروه های ضربتی نیروهای ائتلاف است که حفاظت از پایانه های نفتی عراق در این کشور را بر عهده دارد. وی در مصاحبه ای به خبرنگار بخش مطبوعاتی نیروهای مسلح آمریکا گفت برخلاف رفتار مودبانه و حرفه ای افراد نیروی دریایی ایران واکنش و رفتار افراد نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چندان حرفه ای نیست و کشتی های متعلق به آن سپاه گاهگاهی دست به آزمایش نیروهای ائتلاف نیز می زنند.

با اینحال فرمانده این گروه ضربت یادآوری می کند که ارتباط نیروهای ائتلاف با نیروهای ایرانی خارج از هرتشنجی است و طرف ایرانی بخوبی می داند که چرا نیروهای ائتلاف در شط العرب و خلیج فارس مستقر شده اند.

دریابان مایکل میلر نیز می گوید افراد نیروی دریایی ایران دریانوردانی حرفه ای و مودب اند و سرشت تند حکومت اسلامی در رفتار کشتی های نیروی دریایی ایران منعکس نیست. دریادار جنسن می گوید نیروی دریایی ایران در بخش های شمال از افراد سپاه پاسداران تشکیل شده که پیوسته با ماهیگیران عراقی که نادانسته وارد آبهای ایران شده اند، درگیرند و آنها را به باد کتک می گیرند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates