26.04.2006

واکنش ها به پرتاب ماهواره Eros B اسرائیلی به فضا

رادیو فردا:
اسرائیل روز گذشته ماهواره بسیار پشرفته Eros B را در مدار زمین جای داد که برتوانایی آن کشور در عملیات جاسوسی و تجسسی بر ضد جمهوری اسلامی تا اندازه چشمگیری خواهد افزود. شائول مفاذ وزیر دفاع اسرائیل گفت برنامه جمهوری اسلامی در زمینه هسته ای از دوران حکومت نازی ها تاکنون خطرناکترین تهدید علیه یهودیان است. ماهواره پیشین ErosA شش سال پیش در مدار زمین جای گرفت. در پی آغاز کار ماهواره پیشین اسرائیل با نام Eros A خانه و محله زندگی موشه کاتساو رئیس جمهوری ایرانی تبار اسرائیل را در کاشان به او نشان دادند.
حسین قویمی (rm) صدا | (wma) صدا [ 2:42 mins ]

حسین قویمی (رادیو فردا): اسرائیل روز گذشته ماهواره بسیار پشرفته ای را در مدار زمین جای داد که برتوانایی آن کشور در عملیات جاسوسی و تجسسی بر ضد جمهوری اسلامی تا اندازه چشمگیری خواهد افزود. پرتاب این ماهواره روز گذشته در منتهی الیه شرقی روسیه انجام گرفت. شیمون اکهاوس با اعلام خبر پرتاب موفقیت آمیز ماهواره جاسوسی اسرائیل به مدار زمین گفت این ماهواره در چند روز آینده به کار خواهد افتاد.
شائول مفاذ وزیر دفاع اسرائیل گفت برنامه جمهوری اسلامی در زمینه هسته ای از دوران حکومت نازی ها تاکنون خطرناکترین تهدید علیه یهودیان است. مفاذ به روزنامه هاآرتص گفت این ماهواره قابلیت های اسرائیل را در گردآوری اطلاعات درباره جمهوری اسلامی تقویت می کند. ماهواره اسرائیل که Eros B نامیده می شود مجهز به دوربینی است که می تواند اجسامی را که هفتاد سانتی متر از هم فاصله دارند بدقت از یکدیگر تمیز دهد.

ماهواره پیشین ErosA شش سال پیش در مدار زمین جای گرفت. در پی آغاز کار این ماهواره، خانه و محله زندگی موشه کاتساو رئیس جمهوری ایرانی تبار اسرائیل را در کاشان به او نشان دادند. کاتساو زمانی که نه سال بیشتر نداشت همراه خانواده اش به اسرائیل مهاجرت کرد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates