14.04.2006

ژنرال‌های آمریکایی خواستار کناره گیری دونالد رامسفلد شدند

ترجمه مطلب روزنامه نروژی وگ

پنجشنبه (دیروز) دو جنرال دیگر آمریکایی خواستار کنار گذاشتن دونالد رامسفلد شدند. در مجموع شش جنرال آمریکایی بازنشسته که به تازگی از ارتش آمریکا کناره گیری کرده‌اند، خواستار کناره گیری دونالد رامسفلد شدند. آنها رامسفلد را مسئول هرج مرج عراق پس از سه سال اشغال می‌دانند.

ژنرال چارلز سوناک رامسفلد را متهم به دخالت بیش از حد در امور جنگی در عراق کرد او رامسفلد را متهم می کند به اینکه طراح جنگ عراق بوده و مسئولیت اوضاع نابسامان عراق به عهده اوست.

ژنرال دیگر آمریکایی جون ریگز به رادیو National Public Radio می گوید: رامسفلد با سیاست های خود جو خودخواهی و خشونت (arrogance) را در عراق دامن زده است.
جون ریگز رامسفلد را متهم می‌کند که نظامیان را تنها هنگامی وارد بازی می‌کنند که با اهدافشان همخوانی داشته باشد. او این سیاست را غلط می‌داند و خواستار کناره گیری رامسفلد است.

در زمانی که ژنرال‌های بلندپایه ارتش آمریکا رامسفلد را متهم به قصور در انجام وظایف می‌کنند اسکات مکللن سخنگوی کاخ سفید از قول بوش از او دفاع می‌کند و عقیده دارد که رامسفلد مسئولیت‌های خود را در این دوران حساس به خوبی انجام می‌دهد.

اولین کسی که انتقاد از رامسفلد را آغاز کرد ژنرال آنتونی زینی بود، ژنرال شوارتسکف نیز یک سال قبل رامسفلد را مسئول نابسامانی های عراق خواند و او را متهم به قصور در انجام وظایف کرد او گفت: رامسفلد ده سال برنامه ریزی برای عراق را کنار گذاشته و سیاست های خود را پی گیری می‌کند.

در آغاز همین هفته نیز جنرال جون باتیست فرمانده نیروهای زمینی آمریکا مستقر در عراق و جنرال گرگوری از نیروی دریایی و جنرال پل ایتن خواستار کنار گذاشتن رامسفلد شدند.

مطلبی در همین زمینه را روزنامه داگ بلاد منتشر کرده.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates