15.05.2003

آرمين: شاهرودي عليزاده را كنترل كند!

«محسن آرمين» نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نسبت به اظهارات اخير «عباسعلي عليزاده» رئيس كل دادگستري استان تهران اعتراض كرد و آن را «توهين و تهديد نسبت به مجلس شوراي اسلامي» دانست.

به گزارش خبرنگار پارلماني «رويداد»، وي كه بند يازده ماده 23 آئين نامه داخلي را براي تذكر خود مورد اشاره قرار مي‌داد، خواستار دفاع هيأت رئيسه از اقتدار و شأن مجلس در برابر اينگونه اظهارات شد.

آرمين در توضيح تذكر خود با اشاره به مصاحبه اخير رئيس كل دادگستري استان تهران گفت: ايشان در خلال مسائل مختلف و در پاسخ به پرسش‌هاي مختلف به سه نكته در مورد مجلس اشاره كرد كه نكته اول آن در مورد گزارش تحقيق و تفحص از صدا‌و‌سيما بود.

آرمين اضافه كرد: رئيس كل دادگستري استان تهران در مورد نحوه برخورد دادگستري با گزارش مجلس در مورد صدا‌و‌سيما گفته است كه آن را بررسي مي‌كنيم و اگر قصوري از سوي يكي از دو طرف شده باشد، اشكالي ندارد ولي اگر عمدي در تهيه گزارش بوده باشد با آن برخورد مي‌كنيم.

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي نكته دوم سخنان عليزاده را در مورد «شايعه استعفاي نمايندگان» عنوان كرد و گفت: آقاي عليزاده در مورد احتمال استعفاي نمايندگان گفته است كه نمي‌توانم بگويم استعفا خلاف امنيت ملي است ولي اگر بخواهند با نطق و سخنراني همراه كرده و مخالف امنيت ملي باشد، با آن برخورد مي‌كنيم.

آرمين افزود: نكته سوم اظهارات رئيس كل دادگستري در مورد احضار موسوي خوئيني‌ نماينده تهران بود كه پس از شرح ماجراي احضار ايشان گفته است نمايندگان خودشان ايشان را تحويل ما مي‌دهند.نماينده تهران در ادامه با اشاره به اين كه گزارش تحقيق و تفحص مربوط به كل مجلس است و نه چند نماينده گفت: براي انجام تحقيق و تفحص هيأتي مشخص مي‌شود تا پس از بررسي، گزارش را تهيه و به مجلس ارائه دهد. در مورد گزارش صدا و سيما نيز نمايندگاني از جناح‌هاي اقليت، اكثريت، اقليت مذهبي، ميانه‌ و… در هيأت بودند و همه بر درستي محتواي گزارش صحه گذاشته‌اند و كميسيون فرهنگي نيز اين گزارش را تأييد كرد و در جلسه علني خوانده شد و لذا گزارش مورد تأييد كل مجلس بوده است.

آرمين گفت: سخنان آقاي عليزاده در مورد گزارش مجلس به منزله آن است كه احتمال دارد مجلس با عمد و سوءنيت اين گزارش را تهيه كرده باشد، لذا آن را اهانت بزرگي به مجلس آن هم توسط يك مقام مسؤول كه بايد در موضع بي‌طرفي باشد، تلقي مي‌كنم.

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي در مورد بخش دوم سخنان عليزاده گفت: در مورد استعفا هنوز تصميمي گرفته نشده ولي اگر چنين تصميمي هم باشد، طبق آيين‌نامه نمايندگان بايد دلايل خود را مطرح كرده و موافقين و مخالفين استعفا نيز صحبت كنند و بعد رأي‌گيري شود.

وي گفت: اگر استعفايي صورت گيرد قطعاً نمايندگان دلايل خود را بيان مي‌كنند. سخن آقاي عليزاده كه اگر نطق و سخنراني شود ما برخورد مي‌كنيم، تهديد مجلس است.

آرمين تأكيد كرد: هنوز استعفايي صورت نگرفته ولي اگر قطعي شود حتماً يكي از دلايل آن برخوردهاي آقاياني مثل عليزاده در توقيف مطبوعات، دستگيري‌ها و حبس‌ها است.

آرمين افزود: شاخ و شانه كشيدن براي مجلس و تهديد نمايندگان آن جرم است و بايد با آن برخورد شود.

وي گفت: اظهارات عليزاده در مورد آقاي موسوي خوئيني‌ و اين كه نمايندگان او را تحويل دهند هم اهانت به مجلس است. يك بار ايشان مجلس را سر دستگيري لقمانيان تجربه كردند و اگر بخواهند مي‌توانند يك بار ديگر تجربه كنند. «من جرب المجرب حلت به الندامه». ما آماده‌ايم.

آرمين خطاب به كروبي گفت: شما رئيس مجلس هستيد، شأن شما بالاتر از اين است كه پاسخ رئيس دادگستري را بدهيد اما خواهش مي‌كنيم در جلسه سران سه قوه بگوييد كه آقاي شاهرودي ايشان را كنترل كند زيرا در هر سخنراني همين طور به مجلس توهين كرده‌اند.

در پايان تذكر آرمين، كروبي گفت: با نكاتي كه حضرتعالي فرموديد آن هم با اسم بردن و ذكر برخي عبارت‌ها، اگر روز يكشنبه و يا فردا نامه‌اي از رئيس كل دادگستري آمد، بنده چه كنم؟

كروبي گفت: بهتر بود مي‌گفتيد ما گزارش داريم و چون هنوز قاضي آن را بررسي نكرده بهتر است كسي وارد مصاحبه نشده و بي‌طرف مي‌ماندند. اما با تعابيري كه حضرت مستطاب كرديد و كلي هم بيان نفرموديد نامه مي‌آيد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates