23.04.2003

متن نامه دانشجويان به نخست وزير کانادا درارتباط با پذيرش قاضی مرتضوی در يکی از دانشگاههای اين کشور

در پی شنیده هايی مبنی بر اخذ بورسيه تحصيلی کانادا توسط قاضی مرتضوی جمعی از دانشجويان نامه سرگشاده ای برای نخست وزير کانادا تدارک ديده اند. متن کامل اين نامه که درحال حاضر برای جمع آوری امضا بين دانشجويان دانشگاههای ايران دست به دست می گردد به شرح زیر است

عاليجناب ژان ژوزف ژاک کرتين صدر اعظم کانادا

با تقديم سلام و احترام به ملت و دولت کانادا و اميد به تقويت پيوندهای دو ملت ايران و کانادا

ما دانشجويان امضا کننده زير لازم می دانيم ضمن آرزوی گسترش روابط فرهنگی ميان برگزيدگان دو کشور نکته ای را به عرض برسانيم.

اخيرا در محافل مطبوعاتی و خبری کشور ما شنيده شده که شخصی موسوم به سعيد مرتضوی ( قاضی دست نشانده دادگا مطبوعات در ایران) می خواهد با استفاده از بورسيه دولتی جهت ادامه تحصيل در دانشگاههای کانادا به آن کشور عزيمت نمايد.

عاليجناب

از آنجا که در کارنامه شغلی اين قاضی جوان که در دستگاه قضايی ايران ترقی جهش وار و غير متعارف داشته صدور احکام تعطيل و توقيف بی مبنا و غير قانونی برای نزديک به صد روزنامه و نشريه مستقل و اصلاح طلب ثبت شده و جامعه حقوقدانان و اهل فرهنگ و مطبوعات در ايران به شدت به عملکرد مشکوک وغير مستقل نامبرده اعتراض دارند و نيز از آنجا که قرار است هزينه تحصِيل اين قاضی مبتدی به عنوان جايزه قتل عام فجيع فرهنگی در سال های اخير به وی اعطا شود خواهشمنديم برای حفظ شأن و حرمت دانش و فرهنگ و حفظ اعتبار دانشگاههای کانادايی در چشم دانشجويان، استادان و روشنفکران ايرانی از پذيرش اين عنصر ضد فرهنگ و دانش در هر يک از دانشگاههای کانادا خودداری نماييد. بی شک پرونده اين جنايتکار عليه فرهنگ و اطلاع رسانی جامعه ايران پرونده ای سياه تر از آن دارد که با اخذ مدرک از يک دانشگاه بين المللی تبرئه شود.

باسپاس و ابراز احترام دوباره

جمعی از دانشجويان دانشگاه های ايران

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates