31.03.2006

بازاری

وبلاگ نیک آهنگ:
نيکان: نه، طرف يک قهرمان مليه!
نيک​آهنگ: از کجا ميدونی؟
نيکان: بابا مگه نخوندي، در مسافرتش به تهران گرفتنش، بازجويی​اش کردن و مجبور شد کتبا معذرت​خواهی کنه!
نيک​آهنگ: بابا دست بردار…
نيکان: نه به خدا! توی ياهو نيوز خوندم!
نيک​آهنگ: عزيزجان! طرف تمام زورش رو زد که بره ايران بگيرنش بتونه باهاش کاسبی کنه. اصلا برنامه​اش همين بود. بيافته توی هلفدونی که خارجيا براش سرو صدا کنن. اون طرفی هم باهوش​تر از اين بودن که تحويلش بگيرن، باورت نميشه، ازش بپرس دقيقا برات بگه ماجرا چی بوده؟
نيکان: شماها همه​تون نامردين!
نيک​آهنگ: تو که مردی لطفا برو ازش بپرس نحوه بازجويی چه جوری بوده؟ برگه بازجويي، برگه احضاريه، برگه خروج و … از چشم بند استفاده شده يا نشده، بازجويی بوده يا گفتگو؟ اگر بخوای ميتونی از اونايی که بازجويی شدن توی اين سال​ها بپرسي، از اونايی که وسط خيابون سوار ماشين​شون می​کردن، از اونايی که می​بردنشون توی خونه امن، از اونايی که توی بند ۵۹ بودن، از اونايی که رفتن ۲۰۹، از اونايی که …
نيکان: بسه! شماها چشم ديدن شجاعت اين آدم رو ندارين!
نيک​آهنگ: زپرشک! می​گم بهتره در مورد بازجويی يک کمی با اميد و روزبه و حنيف و بقيه هم صحبت کني…اميد….نظر تو چيه؟
اميد: …شعره به خدا! بابا من هنوز این همه وقت گذشته تنم میلرزه نیکی!
نیک​آهنگ: بابا من دو سال و نیمه دارم میرم پیش روانکاو، زندگیم به هم ریخته هنوز کابوس می​بینم…
نیکان: اینا شد دلیل؟
نیک​آهنگ: داداش، هنوز تهدیدت نکردن، هنوز توی سرت نزدن، هنوز سر پا نگهت نداشتن،هنوز …
امید: بابا! این داره دکون درست می​کنه…همه​اش خالی​بندیه…این …
توضيح: از آوردن بقيه مطالب اميد معذوريم!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates