28.03.2006

هشداری برای هواپيمائی ايران: اتحاديه اروپا پرواز هواپيماهای ‘نا امن’ را ممنوع کرد

روز:
حميد احدی

با اعلام تصميم اتحاديه اروپا برای ممنوع کردن پرواز خطوط ناامن به اروپا اين هشدار به مقامات هواپيمائی جمهوری اسلامی داده شده که در صورت ادامه روند سقوط هواپيماهای مسافر ايرانی اين احتمال وجود دارد که شرکت های ايرانی هم در فهرست پرواز ممنوع اروپا قرار گيرند.
در فهرستی که اتحاديه اروپا منتشر کرده ۹۲ خط هوايی بيشتر آفريقايی نام برده شده که فاقد استانداردهای بين المللی هستند اما اتحاديه تاکيد کرده است که هر سه ماه يک بار فهرست سياه به روز خواهد شد و بر اساس اطلاعات جديد شرکت هائی که فاقد استانداردهای لازم باشند از پرواز به اروپا منع می شوند.
ايران به دليل تحريم توسط آمريکا در ربع قرن گذشته همواره برای تامين قطعات یدکی هواپيماهای خود دچار مشکل بوده است و از همين رو در سال های گذشته تمايلی به خريد هواپيماهای روسی در مقامات ايرانی ديده شد که به علت کثرت سقوط های اين دسته از هواپیماها اين کار نيز کنار گذاشته شد و خريد هواپيماهای دست دوم با تعهد تامين قطعات در دستور قرار گرفت.
در سال های اخير ايران از جهت سقوط های هوائی در زمره کشورهای سانحه خيز منطقه و جهان شناخته شد اما هنوز به نسبت کشورهای افريقائی در وضعيت بهتری به سر می برد. اتحاديه اروپا در سال گذشته و پس از آنکه بيش از ۵۰۰ نفر در اثر سقوط هواپيما در نقاط مختلف دنيا جان باختند، دست به تهيه فهرست سیاه زد. اين فهرست بر اساس نظرات ۲۵ کشور عضو اتحاديه اروپا تهيه شده است.
فهرست ياد شده شامل ۵۰ شرکت هوايی از جمهوری دمکراتيک کنگو، ۱۴ شرکت از سيرالئون و نيز ۷ شرکت از سوازيلند است.
استانداردها
شرکت هايی که مشمول منع پرواز از سوی يکی از کشورهای عضو اتحاديه اروپا شوند قادر نخواهند بود که به ساير کشورهای اين اتحاديه (به اضافه نروژ و سوئيس) پرواز کنند.
اين شرکت ها می توانند تقاضا کنند که از فهرست ياد شده خارج شوند.ژاک بارو معاون کميسيون ترابری گفت: “اتحاديه اروپا اکنون رهيافت يکپارچه ای در زمينه منع فعاليت شرکت های هوايی دارد.”
وی افزود: “اين فهرست سياه شرکت های هوايی را که عملکرد مطمئنی ندارند از اروپا بيرون نگه می دارد و اطمينان حاصل می کند که خطوط هوايی فعال در آسمان اروپا از بالاترين استانداردهای ايمنی برخوردار هستند.”اتحاديه اروپا گفته است که اين فهرست را بر اساس معيارهايی نظير عدم تعمير به موقع هواپيماها و نيز استفاده از هواپيماهای قديمی تنظيم کرده است.
اتحاديه اروپا اميدوار است که با اين اقدام شرکت های هوايی را تشويق کند خود را با بالاترين استانداردها ايمنی انطباق دهند و نيز مانع از پرواز شرکت های بی احتياط به اروپا شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates