26.03.2006

بوش در دخالتی آشکار خواستار جایگزینی شخص دیگری به جای جعفری شد

ایرنا:
روزنامه “البینه الجدیده” عراق روز یکشنبه نوشت: “جورج بوش” رییس جمهور آمریکا در نامه‌ای برای “عبدالعزیزحکیم” رهبر ائتلاف یکپارچه عراق خواستار جایگزین شدن شخص دیگری به جای “ابراهیم جعفری” برای تصدی نخست وزیری شد.

این روزنامه به نقل ازمنابع برجسته در ائتلاف یکپارچه افزود: سفیرآمریکا دربغداد روز گذشته (شنبه) با “عبدالعزیزحکیم” دیدار و نامه دستنوشته بوش را به رهبر ائتلاف یکپارچه ارایه کرد.

این روزنامه که تحت نظارت وزیر سابق نفت در دولت ابراهیم جعفری چاپ می- شود اضافه‌کرد: رییس جمهور آمریکا ناخرسندی خود را از تصدی پست نخست وزیری عراق توسط جعفری اعلام و تاکید کرده که باید شخص دیگری جایگزین جعفری شود.

این روزنامه افزوده است: در حال حاضر اسامی اشخاص جایگزین دیگری به جای جعفری در ائتلاف یکپارچه مطرح است.

“قاسم داوود” وزیرمشاور درامور امنیتی دردولت انتقالی “ایادعلاوی”، “علی عبدالامیرعلاوی”از بستگان ایادعلاوی و وزیر دارایی دردولت موقت جعفری، “موفق الربیعی” وزیرمشاور در امنیت ملی و “حسین شهرستانی” نامزد سابق نخست‌وزیری عراق از جمله نامهایی است که روزنامه به آنها اشاره کرده است.

این درحالیست که سران‌ائتلاف یکپارچه عراق درنشستهای خبری اخیر خود بارها تاکید کرده‌اند که تنها نامزد ائتلاف برای نخست وزیری عراق جعفری بوده و اسامی دیگری مطرح نبوده است.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates