22.04.2003

آتش بس ميان ارتش آمريکا و مجاهدين خلق

بی بی سی – ارتش آمريکا در عراق با سران سازمان مجاهدين خلق، گروه مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی ايران که در عراق مستقر است، پيمان آتش بس امضا کرد.

ژنرال وينسنت بروکس، سخنگوی مرکز فرماندهی ارتش آمريکا در جنگ عراق، روز سه شنبه 22 آوريل، در قطر به خبرنگاران گفت: “ما در چند مورد با نيروهای سازمان مجاهدين خلق درگير شديم و تبادل آتش بين دو طرف صورت گرفت.”

وی گفت: برخی عمليات ارتش آمريکا عليه مجاهدين با استفاده از سلاح های مرگبار صورت گرفته است.
ژنرال بروکس گفت که اکنون آتش بس بين دو طرف برقرار شده و گروه هايی از نيروهای سازمان مجاهدين با بر زمين گذاشتن سلاح ها، به محل هايی که برای تجمع آنها تعيين شده مراجعه کرده اند.

نيروهای تحت رهبری آمريکا، سازمان مجاهدين خلق و مقرهای آنان را به خاطر همکاری طولانی مدت آنها با حکومت صدام حسين، يک هدف موجه برای حمله معرفی کرده بودند.

چندين سال قبل پس از اينکه نيروهای اين سازمان که ايدئولوژی آن ترکيبی از مارکسيسم و اسلام است، به خاطر تحت تعقيب بودن در ايران، از اين کشور خارج شدند، صدام حسين به آنها پناه داد.

شاخه نظامی سازمان مجاهدين به سلاح های سنگين و خودروهای زرهی مجهز بود و متهم است که با حکومت صدام حسين و ارتش اين کشور در ماموريت های نظامی عليه گروه های مخالف حکومت صدام حسين همکاری کرده اند.
اين سازمان تا کنون مسئوليت برخی حملات به هدف هايی در شهرهای ايران که به گفته مقام های ايرانی اهداف غير نظامی و به گفته مقام های سازمان های مجاهدين، اهداف نظامی بوده است را بر عهده گرفته است.

ايالات متحده آمريکا، اتحاديه اروپا و ايران اين سازمان را تروريست معرفی کرده اند.

ژنرال بروکس توضيحی در مورد سرنوشت اعضای اين سازمان و اينکه آيا به آنها اجازه باقی ماندن در عراق داده می شود يا اخراج خواهند شد، نداد.

از توصيف های اين مقام نظامی آمريکا بر می آيد که شاخه نظامی سازمان مجاهدين خود را به ارتش آمريکا تسليم کرده است و اکنون تصميم گيری در مورد سرنوشت اين نيروها در اختيار آمريکاست.

در روزهای اخير برخی مقام های ايرانی، از جمله رحيم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران خواستار استرداد اعضای سازمان مجاهدين به ايران شده بودند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates