24.03.2006

سفير آمريکا ايران را به ‘دورويی’ متهم کرد

بی‌بی‌سی:

خليلزاد ايران را به تماس و حمايت از گروههای شبه نظامی شيعه و سنی متهم می کند
زلمی خليلزاد، سفير آمريکا در بغداد که انتظار می رود سرپرستی مذاکرات با ايران را برعهده داشته باشد، جمهوری اسلامی را به “دورويی” در برخورد با مسايل عراق متهم کرده است.
روزنامه آمريکايی واشنگتن پست در شماره خود در روز جمعه، 24 مارس، در گزارشی به قلم جاناتان فاينر و الن نيکمير، به سياست ايران در مورد عراق پرداخته و اظهارات سفير ايالات متحده در بغداد را در اين مورد منتشر کرده است.

در اين گزارش آمده است که آقای خليلزاد در گفتگويی در روز پنجشنبه، 23 مارس، گفته است که در حاليکه مقامات ايرانی در اظهارات عمومی خود از روند سياسی در عراق حمايت می کنند، سازمان های نظامی و اطلاعاتی اين کشور به حمايت از گروه های شبه نظامی و شورشی ادامه می دهند.

به گفته سفير ايالات متحده در عراق، ماموران ايرانی به آموزش و تجهيز تسليحاتی شبه نظاميان شيعه، مانند نفرات سپاه مهدی می پردازند که وابسته به يکی از روحانيون قدرتمند عراق است، و همچنين از نزديک با شورشيان سنی از جمله گروه انصارالسنه، که مسئول دهها حمله خونبار عليه نيروهای آمريکايی و عراقی و کشتار غيرنظاميان شيعه بوده است، کار می کنند.

به نوشته روزنامه واشنگتن پست، زلمی خليلزاد گفته است “برداشت ما اين است که آموزش و تجهيز (گروه های شبه نظامی) به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، صورت می گيرد و همچنين ايران منابع مالی در اختيار برخی افراد و شبه نظاميان، قرار می دهد و اينکه افراد مرتبط با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ايران در صحنه حضور دارند.”

ماموران ايرانی به آموزش و تجهيز تسليحاتی شبه نظاميان شيعه مانند سپاه مهدی می پردازند که وابسته به يکی از روحانيون قدرتمند عراق است، و همچنين از نزديک با شورشيان سنی از جمله گروه انصارالسنه، که مسئول دهها حمله خونبار عليه نيروهای آمريکايی و عراقی و کشتار غيرنظاميان شيعه بوده است، کار می کنند

زلمی خليلزاد – سفير آمريکا در عراق

اين روزنامه در ادامه می افزايد آقای خليلزاد در حالی اين مطالب را مطرح کرده که ايالات متحده و ايران – يعنی دو قدرت خارجی و متخاصم که نقشی مسلط در امور عراق دارند – تمايل خود را برای برگزاری گفتگوهايی با هدف ايجاد ثبات در اين کشور جنگ زده ابراز داشته اند.

حکومت روحانيون در ايران، که با رهبران شيعيان عراق روابط نزديکی دارد، همواره اتهام ايالات متحده در اين مورد را که عاملی در بی ثباتی عراق است رد کرده و در مقابل، آمريکا را مسئول شرايط کنونی عراق دانسته است.

عمليات شبه نظاميان

به نوشته واشنگتن پست، اظهارات آقای خليلزاد با دو تحول عمده همزمان است.

از يکسو، شورای امنيت سازمان ملل متحد، که آمريکا عضو دايم آن است، برنامه هسته ای بحث برانگيز ايران را در دست بررسی دارد و از سوی ديگر، مذاکرات گروه های عراقی برای تشکيل دولت جديد بدون دستيابی به نتيجه تا کنون ادامه داشته است.

در همانحال، به نوشته اين روزنامه آمريکايی، احزاب سنی عراق، که خواستار سمت های مهمتری در کابينه تحت تسلط احزاب شيعه هستند، ايران را به همدستی با شبه نظاميان شيعه در حمله به سنی ها متهم کرده اند، حملاتی که عراق را به سوی جنگ داخلی سوق داده است.

سفير آمريکا معتقد است که شبه نظاميان وابسته مقتدی صدر در خشونتهای بغداد دست داشته اند

سفير آمريکا در عراق گفته است که هنوز با شبه نظاميان برخورد جدی و قاطعانه نشده و می افزايد که چنين اقدامی سخت خواهد بود.

به گفته وی، حوادث دو يا سه هفته اخير نشان می دهد که آمار کشته شدگان حملات گروه های شبه نظامی در بغداد بيشتر از قربانيان بمب گذاری گروه های تروريست بوده است.

زلمی خليلزاد، که زاده افغانستان اما شهروند آمريکاست، به خصوص به ارتباط ايران با سپاه مهدی، به رهبری مقتدی صدر، روحانی تندرو شيعه که طرفدارانش حدود سی کرسی پارلمان را در اختيار دارند، اشاره می کند و اظهار می دارد که با وجود اظهارات آقای صدر در مورد ضرورت حفظ آرامش، اين گروه مسلح مسئول بسياری از کشتارهای اخير بوده است.

آقای خليلزاد می گويد که ايالات متحده تماس مستقيم با مقتدی صدر نداشته اما می افزايد که در موارد لازم، خود وی پيام هايی را به طور عمومی برای وی ارسال می کند و بين سفير و ساير مقامات سفارت و متحدان سياسی آقای صدر مذاکراتی صورت گرفته است.

روز پنچشنبه، يکی از دستياران مقتدی صدر گفت که تا زمانی که نيروهای خارجی خاک عراق را ترک نکنند، آقای صدر حاضر به ملاقات با مقامات آمريکايی نخواهد بود.

بحران سياسی عراق

با گذشت بيش از سه ماه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، اختلاف گروه های سياسی عراق بر سر ترکيب کابينه مانع از تشکيل دولت جديد شده است و آقای خليلزاد، با اشاره به اين اختلافات می گويد “من همان کسی هستم که هشدار می دهد کشور گرفتار خونريزی است و لازم است رهبران سياسی عراق از خود تحرک نشان دهند.”

سفير ايالات متحده در عراق می گويد که هشدارهای وی نتايجی هم در پی داشته است زيرا اخيرا رهبران گروه های مختلف عراقی تمايل بيشتری به توجه به خواست ها و نگرانی های يکديگر نشان می دهند بی آنکه آمريکا نقش ميانجی بين آنان را ايفا کند.

سفير آمريکا در عراق اين نظر را رد می کند که تماس و مذاکرات گروههای مختلف عراقی بدون ميانجيگری وی ناممکن است و با توصيف نقش خود به عنوان يک ناظر، می افزايد که تشکيلات سياسی عراق به سوی خوداتکايی پيش می رود

آقای خليلزاد می گويد که در نتيجه، نقش وی در اين مذاکرات به نقش يک ناظر تقليل يافته که نشانه ای اميدبخش است هر چند می افزايد که هنوز هم شکاف عميقی بين جناح های سنی و شيعه برجاست.

وی اين نظر را رد می کند که همچنان عامل اصلی در ايجاد وحدت بين گروههای رقيب است و مذاکره اين گروه ها بدون ميانجيگری وی امکان ندارد و اظهار نظر می کند که تشکيلات سياسی عراق به سوی خوداتکايی پيش می رود.

زلمی خليلزاد می گويد “سنی ها در مورد نقش خود در تصميم گيری های دولت نگران هستند در حاليکه شيعيان بر اين نظر هستند که نقش داشتن در تصميم گيری ها نبايد باعث ناديده گرفتن نتيجه انتخابات شود و يا وضعيتی را ايجاد کند که تصميم گيری دولت به دليل نياز به مذاکره و کسب نظر همه گروه ها در تمامی مراحل، عملا ناممکن شود.”

ائتلاف گروه های شيعه عراق بيشترين تعداد کرسی ها را در پارلمان اين کشور به دست آورده اند اما از اکثريت لازم برای تشکيل دولت بدون مشارکت ساير جناح ها برخوردار نيستند.

در پاسخ به اين سئوال که آيا ممکن است جناح شيعه در پارلمان هرگز آماده تقسيم قدرت با ساير جناح ها نشود، سفير آمريکا توضيح داد که بر اساس قانون اساسی عراق، بسياری از اقدامات مهم دولت مستلزم رای مثبت دست کم دو سوم از نمايندگان پارلمان است و در نتيجه، شيعيان راه ديگری ندارند جز اينکه حمايت ساير جناح ها را جلب کنند.

بر اساس برخی گزارش ها، ممکن است مذاکرات ايران و آمريکا در مورد مسايل عراق در هفته آينده آغاز شود و انتظار می رود آقای خليلزاد نمايندگی کشور خود در اين مذاکرات را برعهده داشته باشد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates