20.03.2006

آنهایی که به نفع مداخله آمریکا در ایران سینه چاک می‌کردند این مطلب را حتما بخوانند

پیک ایران:
سناتورهای آمريکايی از گفتگو با ايران حمايت می کنند

پرویز کامیاب؛ دفتر بخش فارسی بی بی سی در واشنگتن
همزمان با سومين سالگرد حمله آمريکا و متحدانش به عراق، برخی اعضای کنگره آمريکا تاکيد کردند که برقراری صلح و ثبات در عراق بدون همکاری ايران بسيار دشوار خواهد بود.
سياستمداران آمريکا از يکسو خواستار فشار بيشتر بر برنامه های هسته ای ايران هستند، و از سوی ديگر نفوذ ايران در عراق را به رسميت شناخته و به کاخ سفيد توصيه می کنند با ايران وارد گفتگو شود.
چاک هيگل سناتور جمهوريخواه و اعضای ارشد کميته روابط خارجی سنا در مصاحبه با شبکه تلويزيونی “ای بی سی” گفت که شرايط کنونی آمريکا وخيم تر از سه سال پيش است و خاورميانه نيز امروز از ثبات کمتری برخوردار است.
وی راه خروج از اوضاع کنونی را گفتگو با ساير کشورهای منطقه بخصوص ايران دانست و گفت:
“من فکر می کنم که ما بايد با ايرانيها گفتگو کنيم. هيچ صلحی در عراق و يا خاورميانه بدون مشارکت ايران وجود نخواهد داشت. البته اين به معنای مذاکره و يا از دست دادن حق حاکميت ملی نيست.”
سناتور دمکرات جک ريد که مهمان ديگر اين مصاحبه تلويزيونی بود نيز با تاييد اظهارات سناتور هيگل گفت:
“ايران از اشتباهات استراتژيک دولت جرج بوش بهره برده است. نفوذ ايران امروز بسيار بيشتر از سالهای گذشته است. ما بايد اين را بپذيريم. من معتقدم که با توجه به نفوذی که اکنون ايران در عراق دارد گفتگو با اين کشور مهم است.”
در همين حال، جوزف بايدن عضو دمکرات سنای آمريکا در مصاحبه با شبکه تلويزيونی “سی ان ان” گفت که اين در جهت منافع مشترک ايران و آمريکا است که در عراق جنگ داخلی تمام عيار درنگيرد.
وی افزود ايرانيان نمی خواهند که ۱۷ ميليون شيعه در مرزهايشان ياد بگيرند که چگونه جنگ و شورش کنند.
وی بخشی از موفقيت آمريکا در افغانستان را مديون گفت و گو با ايران دانست و گفت:
“واقعيت اين است که سفير کنونی ما در عراق با ايرانيان مذاکره و گفتگو کرد تا فردی بنام کرزی در افغانستان روی کار بيايد. اين دقيقا اتفاقی بود که افتاد. ما با گروه شش به علاوه دو که شامل شش کشور همسايه افغانستان از جمله ايران و نيز دو کشور آمريکا و روسيه می شد مذاکره کرديم. من در مارس ۲۰۰۲ قبل از ورود به عراق پيشنهاد کردم با ايران گفتگو کنيم. با گذشت چهار سال اکنون شروع کرديم که بفهميم اين در جهت منافع مشترک ماست. ما نبايد با آنها توافقی در زمينه های هسته ای يا تروريسم بکنيم. ما تنها در مواردی که دارای اشتراک منافع هستيم بايد گفتگو کنيم.”
پيشنهادهای گفتگو با ايران بر سر عراق در حالی مطرح می شود که نمايندگان کنگره آمريکا خواهان افزايش فشار بر برنامه های اتمی ايران هستند.
سناتور بايدن هفته گذشته با ابراز نگرانی از برنامه های اتمی ايران به دولت بوش پيشنهاد داد در کنار ساير ابزارهای ديپلماتيک تحريم های نفتی عليه ايران را نيز بطور جدی بررسی کند.
مجلس نمايندگان آمريکا نيز اخيرا رای به افزايش تحريم های ايران داد.
اصرار اعضای کنگره آمريکا بر گفتگو با ايران درست در شرايطی که فضای حاکم بر واشنگتن بيش از هميشه ضد ايران است حکایت از نگرانی فزاينده مقام های آمريکايی از اوضاع عراق دارد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates