21.04.2003

تاريخ مصرف «مرگ بر آمريكا» تمام شد!

دكتر زيباكلام، سياست تنش‌زدايي خاتمي در برابر اتحاديه اروپا و كشورهاي منطقه را ثمربخش دانست و گفت: دولت خاتمي در تنش‌زدايي با آمريكا محكم عمل نكرده است.

«ابرار» به نقل از گفت‌وگوي وي با خبرگزاري فارس نوشت: تاريخ مصرف شعار «مرگ بر آمريكا» سپري شده و هرقدر كه اين شيوه را ادامه مي‌دهيم، منافع ملي ما بيشتر آسيب مي‌بيند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates