21.04.2003

مذاكرات آمريكا با سران مجاهدين خلق ايران

به گزارش خبرگزارى فرانسه ، فرانس پرس، در كنار اتوبان شماره ۵ عراق، دقيقآ در پس خروجى اشرف، “شرارت” مقر خود را برپا ساخته است. در منطقه اى به وسعت ۳۶ كيلومتر مربع، بزرگترين نيروى مسلح اپوزيسيون ايران، سازمان مجاهدين خلق در جاده بين بغداد و سليمانيه جاى گرفته است. اين پايگاه عظيم كه در نزديكى مرز عراق و ايران قرار دارد، شبيه يك شهر كوچك است، با حومه آن. مجاهدين خلق ايران، يكى از اسامى قيد شده در فهرست آمريكا براى سازمانهاى تروريستى ميباشند كه، در عراق صدام حسين و در مركز “محور شرارت” جاى گرفته اند. اينك ستون خودروهاى ارتش آمريكا منظمآ از كنار اين پايگاه مجاهدين عبور ميكنند. تا كنون هيچيك از آنها توقف نكرده است. در مبارزه عليه گروههاى ترور، كه يكى از اهداف آمريكا در جنگ عراق بود، آمريكا تا كنون با ملايمت بسيار، با مجاهدين خلق رفتار كرده است. ژنرال بريگاد آمريكا وينسنت بروكس، در مركز فرماندهى نيروهاى آمريكا در قطر در اينباره ميگويد،”در حال حاضر تلاشها ادامه دارند، تا توافقى حاصل آيد كه، به تسليم مجاهدين بيانجامد.” برخى از پايگاههاى مجاهدين خلق در فاز حساس جنگ عراق هدف گلوله نيروهاى موتلف قرار گرفتند. سرپرست كميته امور خارجه شوراى مقاومت ايران، محمد محدثين در گفتگو با نماينده آژانس خبرى فرانسه توضيح داد كه، آمريكا در حال مذاكره با سازمان مجاهدين خلق ميباشد. او افزود:” فرماندهان ما با فرماندهان آمريكائى در حال گفتگو هستند.”همچنين، رهبران واحدها در پايگاه اشرف اين امر را تائيد نمودند. احتمالآ ارتش آمريكا قصد دارد مجاهدين خلق را بعنوان سلاحى عليه دولت جمهورى اسلامى ايران براى خود حفظ كند و از اين واقعيت چشم بپوشد كه، اين گروه، مسئوليت بسيارى از سو قصدهاى تروريستى در ايران را، برعهده گرفته است. سر انجام اينطور است كه، رئيس جمهور آمريكا جورج دبليو بوش، سال گذشته ايران را در كنار عراق و كره شمالى، از اجزاى محور شرارت ناميد. اينجاست كه دشمن دشمن آمريكا، ميتواند مفيد واقع شود، حتى اگر نام خود او، در “فهرست سياه” جاى داشته باشد. پرى بخشائى فرمانده مصمم پايگاه اشرف نيز، چنين اميدى دارد. اين زن ۴۲ ساله، كه در سلسله مراتب سياسى و نظامى مجاهدين خلق، از رتبه بالائى برخوردار است ميگويد،”سران آمريكا بايد درك كنند كه تنها دشمن ما، رژيم آيت ا لله ها در ايران است.” اگر ما مجبور شويم، سلاحهاى خود را كنار بگذاريم، اين فقط و فقط به نفع ملايان در ايران خواهد بود.”نيروهاى موتلف آمريكا و بريتانيا تا كنون سعى در تسخير هيچيك از پايگاههاى مجاهدين خلق نكرده اند.

صدای آلمان

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates