19.04.2003

سرنوشت كريمپورشيرازی درانتظار گنجی؟ جرم او ريختن آب درلانه مورچگان بود!

سه‌شنبه 2 ارديبهشت ماه، سومين سال حبس اكبر گنجی پايان ‌يافت و روزنامه نگاری كه به جرم پيگيری قتل های زنجيره ای و بالا زدن گوشه سراپرده مافيای قتل و غارت و ثروت راهی زندان شد چهارمين سال زندگی در زندان را آغاز كرد.

همسر گنجی گفت: اكنون 31 ماه است تماس تلفنی گنجی با خانواده اش قطع شده است. بدستور عليزاده رئيس دادگستری تهران در شهريور ماه 79 گنجی ديگر نمی‌تواند تماس تلفنی داشته باشد.

شفيعی در اين نمابر با اشاره به مواد 9 و 10 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها، حبس در « زندان باز » و برخورداری از حق قانونی « رأی باز » همچون ديگر زندانيان را از حقوق اكبر گنجی دانسته و با تاكيد بر اين‌كه طبق آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و بر مبنای مواد طبقه‌بندی زندانيان، همسرش بايد با زندانيان مطبوعاتی، سياسی در يك بند باشد؛ گفت: نه تنها اين مواد در مورد گنجی اجرا نشده، بلكه طی 70 روز او را به زندان انفرادی برده اند و با هيچ زندانی ديگری حق تماس ندارد.

همسر گنجی با يادآوری اين كه ” ماه‌هاست وی از ناراحتی شديد كمردرد و زانودرد رنج می‌برد “، افزوده است: از پنج ماه پيش بهداری زندان برای درمان وی در بيرون از زندان درخواست مجوز كرده ولی تاكنون وی به بيمارستان بيرون زندان و نزد پزشك متخصص اعزام نشده است.

معصومه شفيعی با بيان اين‌كه طی 3 سال حبس، همسرش فقط سه بار از مرخصی استفاده كرده كه اولين بار آن در بيستمين ماه حبس و آخرين بار آن در مردادماه سال گذشته بوده؛ عدم موافقت مسئولان مربوطه با استفاده گنجی از مرخصی در سال نو را اعمال نوعی تبعيض و تفاوت بين زندانيان سياسی و غيرسياسی و تفاوت بين زندانيان سياسی، دانست.
وی افزود: با اين‌كه سه سال از حبس گنجی می‌گذرد و علی‌رغم اين‌كه شخصا لايحه اعاده دادرسی وی را به آيت‌الله گيلانی، رياست ديوان عالی كشور تحويل داده‌ام ولی تاكنون هيچ اقدامی در اين زمينه صورت نگرفته است. اين در حالی است كه چهار سال از محكوميت او بخاطر در اختيار داشتن فتوكپی روزنامه‌ها و نشرياتی است كه در تيراژ هزاران نسخه انتشار می‌يابد. در اين خصوص رسما از وزارت اطلاعات و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی استعلام شده كه نظرات دو وزارتخانه مذكور به انضمام لايحه اعاده دادرسی به ديوان عالی

كشور تحويل شده است.

* كريمپور شيرازی روزنامه نگار جسور دهه 30 كه پس از سلطه كودتاگران درباری، بدستور اشرف پهلوی در زندان آتشش زدند. جرم او افشای جنايات و دزدی های خانواده دربار و بويژه اشرف پهلوی خواهر شاه بود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates