17.04.2003

موسوي خوئيني: ارسال پارازيت بر روي امواج ماهواره‌اي بايد متوقف شود

وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف به پيگيري و توقف فعاليت دستگاه‌هاي ارسال پارازيت بر روي امواج ماهواره شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني «رويداد»، علي اكبر موسوي خوئيني نايب رئيس كميته مخابرات و ارتباطات كميسيون صنايع و معادن با اعلام خبر فوق گفت: به دنبال اخباري كه از پخش پارازيت‌هاي ماهواره‌اي قوي در داخل و حومه شهر تهران به دست ما رسيدما از وزارت پست و تلگراف و تلفن به عنوان متولي حراست از فضاي فركانسي كشور خواستار پيگيري شديم كه اين وزارتخانه وجود اين تجهيزات را در چند نقطه تهران به صورت ثابت و سيار و با توان‌هاي متفاوت محرز دانست.

وي با اشاره به تشكيل جلسه‌اي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در اواخر سال گذشته گفت: از سوي مجلس علي حسيني در اين جلسه شركت كرد كه در نهايت، تصميمات منجر به آن شد كه از حيث اختلالاتي كه در فضاي فركانسي كشور و اخلال در ديگر دستگاه‌ها و فرستنده‌هاي قانوني ايجاد مي‌شود وزارت پست و تلگراف و تلفن، پيگيري‌هاي قانوني را انجام مي‌دهد.

وي از نظر آسيب‌ها و صدمات احتمالي اين امواج بر سلامت شهروندان نيز گفت: مقرر شد از يك مرجع علمي بيطرف و مستقل در اين باره استعلام شود.
موسوي خوئيني افزود:فعاليت‌هاي فرستنده‌هاي مربوط به پخش پارازيت بر امواج ماهواره، تنها شبكه‌هاي سياسي و نه اخلاقي و مستهجن را مدنظر قرار داده و منابع مالي فراواني در كشور صرف اين كار مي‌شودو مقاومت‌هاي زيادي در برابر توقف فعاليت‌هاي آنها وجود دارد.

نايب رئيس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن تأكيد كرد: به دليل همين مقاومت، تصميم گرفتيم هفته آينده كميته مخابرات جلسه‌اي با مسؤولان وزارت پست و تلگراف و تلفن، نيروهاي مسلح، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محيط زيست و كارشناسان مربوطه برگزار شود.

وي اضافه كرد: در صورتي كه اين اقدامات نتيجه مطلوبي ندهد ناگزيريم سازمان و دستگاهي را كه خودسرانه اقدام به اين كار كرده است به مردم معرفي كنيم.

رويداد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates