17.04.2003

پذيرفتن “قاضی” مرتضوی ، توهين به ملت ايران است

عده ای از دانشجويان دانشگاه های ايران ، قصد دارند ، در اعتراض به بورسيه شدن قاضی مرتضوی ، به دولت کانادا نامه ای ارسال کنند .
به نقل از يک منبع آگاه ، اين جمع عظيم از دانشجويان که از اعضای انجمن های اسلامی و نيروهای فعال سياسی و غير سياسی د ردانشگاه ها هستند ، قرار است در نامه ای خطاب به دولت و وزيرعلوم کانادا اعتراض خود را به اين جريان ابراز کنند .
اين منبع آگاه همچنين اعلام کرد ، در اين نامه دانشجويان به دولت و وزیر علوم کانادا هشدار می دهند که پذيرفتن قاضی مرتضوی ، اين فرهنگ ستيز قصاب مطبوعات ، توهين به ملت ايران و آزادی و فرهنگ آنهاست .
گفتنی است ، چندی پيش از سوی مراجع ذی صلاح اعلام شد که سعيد مرتضوی ، قاضی دادگاه مطبوعات ، برای ادامه تحصيلاتش در کشور کانادا ، بورسيه می شود .

اخبار ايننا

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates