16.04.2003

صرفه جويي 80 درصدي برق با استفاده از لامپ هاي کم مصرف

قلم سبز ايران – گراني لامپ هاي کم مصرف باعث عدم به کارگيري اين گونه لامپ ها از سوي مردم شده است.

به گزارش قلم سبز ايران، استفاده از لامپ هاي کم مصرف نسبت به لامپ هاي رشته اي، توان مصرفي را 80 درصد کاهش مي دهد. اين درحالي است که يک لامپ کم مصرف با توان 20 وات داراي شدت نور يکسان با يک لامپ رشته اي 100 وات است.

اين گزارش حاکي است، باتوجه به اهميت موضوع و پيک بار شبکه کشور که متأثر از روشنايي است استفاده از لامپ هاي کم مصرف بهترين گزينه است.

گزارش فوق مي افزايد: “لامپ هاي کم مصرف در کشورهاي ديگر با هزينه پايين تري توليد مي شود درصورتي که تعرفه هاي گمرکي و ساير حمايت ها نسبت به واردات اين گونه لامپ ها حذف شود اين لامپ ها مي تواند با قيمت پايين تري حدوداٌ معادل يک دلار به دست مصرف کنندگان برسد.”

براساس اين گزارش، استفاده از سياست هاي تشويقي نسبت به واردات لامپ هاي کم مصرف با کيفيت بالا مي تواند در آينده معضل پيک بار کشور را حل کند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates