16.04.2003

هراس روحانيون حاكم بر ايران از حمله آمريكا به سوريه، از ديد يك مفسر اروپائي

ماه منير رحيمي: (راديوفردا): روزنامه اتريشي دي پرس در شماره امروز خود در مقاله اي با عنوان نگراني روحانيان ايران به تهديد مقامهاي دولتي آمريكا كه بيشتر رو به سوي سوريه دارد تا ايران پرداخته و مي نويسد اگر آمريکا به سوريه حمله کند، آن کشور کوچک به سختي مي‌تواند از خود دفاع کند.
شهرام ميريان (راديوفردا، کلن): نويسنده در ابتدا مي‌گويد آمريكا قصد دارد نظريه دومينو را كه براي جنوب شرق آسيا طرح ريزي كرده بود اينبار براي خاورميانه پايه ريزي كند. نظريه‌اي كه در بطنش اين پيام نهفته بود كه هرگاه كمونيسم در ويتنام حكمفرما شود، ديگر كشورهاي جنوب شرقي آسيا هم چون بازي دومينو يكي پس از ديگري به جنگ كمونيسم ميفتند. حال مسئولان پنتاگون مي‌گويند هرگاه در عراق حكومتي مردم‌سالار پديد آيد، يگر حكومت‌هاي منطقه نيز كه اكنون سياست دشمني با آمريكا را دنبال مي‌كنند، يكي پس از ديگري فرو مي‌پاشند و دوست آمريكا مي‌شوند.

يان كتمان كارشناس و خبرنگار اين روزنامه آنگاه به هشدارهايي كه از سوي مقامات آمريكايي چندي است بيشتر رو به سوي سوريه دارد تا ايران، مي‌پردازد و مي‌نويسد اين تهديدها نشان مي‌دهد كه آمريكا بهره گيري نظامي را همچنان مد نظر دارد. اگر آمريكا به سوريه كه هم كوچك است و هم از نظر نظامي ضعيف حمله ور شود آن كشور به سختي مي‌تواند از خود دفاع كند.

در اين ميان اما حمله نظامي به ايران را به گونه ديگري بايد ارزيابي كرد. ايران سرزميني است وسيع، گسترده و پر جمعيت تر از عراق. علاوه بر اين ريشه ملي‌گرايي در ايران بسيار ژرف و عميق است. اين نويسنده اضافه مي‌كند سواي حمله نظامي شوراندن اقليت هاي قومي از جمله آذريها و كردها است كه اين روش به قول يان كتمان مفسر اين روزنامه ضررش بر منفعتش مي‌چربد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates