27.02.2006

ملکه و سلطان پاپ سوئد: لاله پور کریم و درین زن‌یار

رادیو فردا: لاله پورکریم، خواننده 23 ساله ایرانی‌تبار و درین زن‌یار، خواننده 18 ساله کردتبار موسیقی پاپ، هفته گذشته در مراسم جوائز گرامیس Grammis سوئد، که مهم‌ترین جایزه موسیقی در سوئد است به عنوان ملکه و سلطان موسیقی پاپ سوئد انتخاب شدند. روزنامه آمریکائی هرالد تریبون، چاپ پاریس، در مقاله‌ای محبوبیت این دو را که یکی از پدرو مادر مهاجر کرد در سوئد متولد شده و دیگری در هشت سالگی از ایران به سوئد نقل مکان کرده، نمونه نفوذ اقلیت‌های مو سیاه در جامعه موطلائی سوئد می‌خواند. تارا عاطفی برگردان فارسی مقاله هرالدتریبون را همراه با نمونه‌هائی از موسیقی لاله پورکریم در این گزارش به شنوندگان نگاه تازه عرضه می‌کند. تارا عاطفي (rm) صدا | (wma) صدا [ 6:55 mins ]

برنده این مسابقه درین فیلم
این هم یک خبر دیگر مربوط به همین جشنواره موسیقی
به زبان سوئدی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates