23.02.2006

رهبر جمهوری اسلامی در میان نام ده دیکتاتوری قرار گرفت که ملت ها نمی توانند با ابزارقانونی آنها را براندازند

رادیو فردا: هفته نامه پرید در گزارشی از ده دیکتاتور در جهان امروز نام برد و نوشت: این دیکتاتورها را نمی توان با ابزارهای قانونی برکنار کرد. برگردان فارسی گزارش پرید در خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) هم آمد، با یک تفاوت که نام آیت الله علی خامنه ای که در ردیف نهم دیکتاتورها آمده است، در این ترجمه حذف شد. ده دیکتاتور آمده در این گزارش عبارتند از 1- عمر بشیر 2- کیم جونگ ایل 3- تام شو 4- رابرت موگابه 5- اسلام کریمف 6- هو جین تائو 7- ملک عبدالله 8- صفر مراد نیازف. ایلنا دیکتاتور نهم را معرفی نکرد و به دیکتاتور دهم رسید که تئودور اوبیانگ آنگوما رئیس حکومت گینه استوایی است. اما مجله پرید درباره آیت الله علی خامنه ای نوشت: او از سال 1989 قدرت را در کنترل خود گرفته، در چهار سال گذشته جلوی بسیاری از اصلاحات را سد کرده، با کنترل مجلس توسط محافظه کاران، بعد از حذف 44 درصد از نامزدهای انتخابات و انتخاب آقای محمود احمدی نژاد به رئیس جمهوری اسلامی روند جلوگیری از اصلاحات را کامل کرد. علي سجادي (rm) صدا | (wma) صدا [ 4:29 mins ]

لینک به متن اصلی:
Parade Magazine

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates