31.01.2006

شمس الواعظين: جريان‌هاي سياسي در دستيابي به فناوري هسته‌اي اختلاف نظري ندارند

فارس: يك روزنامه نگار و كارشناس مسائل سياسي تاكيد كرد: در ميان جريانهاي سياسي كشور در خصوص دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته‌اي هيچ اختلاف نظري وجود ندارد.

ماشاء الله شمس الواعظين، در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در خصوص برخورد دو گانه غرب با برخورداري كشورها از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي تصريح كرد: حق ايران در برخورداري از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي، حقي طبيعي، بديهي، غير قابل چانه زني، لازم و ضروري است.
وي افزود: خوشبختانه در ميان آرايش و صحنه سياسي كشور در خصوص دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته‌اي هيچ اختلاف نظري وجود ندارد.
وي در خصوص رفتار دو گانه غرب در برخورد با كشورهاي برخوردار از فناوري هسته‌اي گفت: تناقض هميشه در رفتارها، گفتار و برخوردهاي غرب وجود داشته است، ولي ‌يابد به دليل اين برخورد دو گانه هم انديشيد.
شمس الواعظين با تاكيد بر اينكه پيشنهاد رئيس جمهور مبني بر شكل گيري يك كنسرسيوم مشترك در بهره برداري از انرژي هسته‌اي ،پسنديده و عقلايي است، گفت: محروم كردن ايران از فناوري صلح آميز هسته‌اي رويكرد مناسبي نيست.
شمس الواعظين در عين حال بدون اشاره به دوسال اعتمادسازي ايران اذعان كرد:به نظرم وقتي چرخه سوخت هسته‌اي مطابق ان . پي. تي ،جزء حقوق اوليه ايران محسوب مي‌شود، مي‌توان اين حق مسلم خود را تا زمان برقراري اعتماد به حالت تعليق درآورد و براي برخورداري از اين فناوري ،در مذاكرات با روسيه تحت نظارت آژانس،‌ اصلي‌ترين ملاحظه را كه همان اطمينان از انتقال فناوري غني سازي در خاك ايران مي‌باشد، اعمال كرد.
وي گفت: متأسفانه اين قيد تاكنون در مذاكرات با روسيه وجود نداشته و بايد ساز و كار اين تضمين و اطمينان در مذاكرات تعبيه شود تا پيشنهاد روسيه را به طور جدي‌تر بررسي كرد.
اين كارشناس مسايل سياسي گفت: اصلي‌ترين ملاحظه و شرط براي پذيرش پيشنهاد روسيه اين است كه ايران بايد نسبت به چشم انداز آينده حق خود، يعني غني سازي اورانيوم در خاك ايران اطمينان حاصل كند.

تبليغات خبرنامه گويا
advertisement at gooya dot com

Buy Luxury Cars
BMW, Mercedes Benz,… Reviews & Prices
www.12buyacar.com

چه کسی بهتر تخته نرد بازی می کند؟
بازی سر پول يا برای تفريح
www.play65.com

Diamonds
Engagement Rings by Reflecting Concepts
www.reflectingconcepts.com

شمس الواعظين ايجاد يك شركت كنسرسيوم ايراني- اروپايي را قبل يا بعد از پذيرش پيشنهاد روسيه ضروري دانست و گفت:به نظرم ارائه اين پيشنهاد مطابق با منافع‌ ماست تا تحت نظارت آژانس ، غني سازي در خاك ايران صورت گيرد كه هم ايران از حق مسلم خود محروم نشود و هم غرب را نسبت به نيت ايران مبني بر برخورداري از فناوري صلح آميز هسته‌اي مطمئن سازد.
وي در خصوص مخالفت اروپا با آغاز تحقيقات هسته‌اي در ايران گفت: متأسفانه همه اين مسائل به يك بسته فراگير موضوعي تبديل شده و ديگر نمي‌توان يك مرحله از مراحل فناوري هسته‌اي را از هم جدا دانست و جهان ديگر تجزيه اين امور از يكديگر را بدون حل و فصل كليات مسائل نمي‌پذيرد.
شمس الواعظين گفت: امكان دارد اروپا به فعليت در آمدن تحقيقات هسته‌اي ما را هم در آينده نپذيرد كه مسلم است ما هم نمي‌پذيريم؛ ولي حل و فصل موضوعات پيراموني پرونده هسته‌اي بايد در چارچوب يك راهبرد واحد دنبال شود.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates