28.01.2006

تعدادی دیگر از فعالان سندیکای شرکت واحد دستگیر شدند. کارگران بر اعتصاب روز شنبه تاکید کردند

رادیو فردا: روز پنجشنبه شش عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دادگاه انقلاب تهران احضار و در آخرین ساعات روز به مکان نامشخصی انتقال داده شدند. احضار و دستگیری ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، سیدداوود رضوی، سعید ترابیان، عبدالرضا ترازی و علی زاده حسین در حالی صورتی می گیرد که رانندگان و کارگران شرکت واحد از سوی سندیکای کارگران به شرکت در یک اعتصاب سراسری در روز شنبه فراخوانده شدند. یک فعال کارگری در مصاحبه با رادیو فردا از دستگیری شمار دیگری از فعالان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر می دهد و می گوید: در پی بازداشت هیات مدیره مان، کمیته اعتصاب را تشکیل دادیم و صد در صد مطمئن هستیم دوستان همکارمان به این درخواست حق ما پاسخ می دهند و در این اعتصاب شرکت می کنند و هرکسی هم که فردا شاغل باشد، یا خائن به همکارانش است یا این که از اعضای سپاه هستند.

روز پنجشنبه شش عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دادگاه انقلاب تهران احضار و در آخرین ساعات روز به مکان نامشخصی انتقال داده شدند. احضار و دستگیری ابراهیم مددی، منصور حیات غیبی، سیدداوود رضوی، سعید ترابیان، عبدالرضا ترازی و علی زاده حسین در حالی صورتی می گیرد که رانندگان و کارگران شرکت واحد از سوی سندیکای کارگران به شرکت در یک اعتصاب سراسری در روز شنبه فراخوانده شدند. یک فعال کارگری در مصاحبه با رادیو فردا از دستگیری شمار دیگری از فعالان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر می دهد.
یک فعال کارگری: در پی اعلام اعتصاب ما، شش نفر از دوستان هیات مدیره را به دادگاه انقلاب فراخواندند که در مراجعه آنها به دادگاه انقلاب تا ساعت یازده شب اینها را در آنجا نگاه داشتند و یازده شب هم با یک دستگاه ماشین اینها را به زندان اوین منتقل کردند و هنوز از حال آنها اطلاع دقیقی نداریم. امروز هم دوستان دیگری را دستگیر کردند از جمله آقایان مسعود خانی، محمود هژبری و سید رضا نعمتی پور.

مسعود ملک (رادیو فردا): در حال حاضر با توجه به این که بیشتر اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد دستگیر شدند، چقدر خوشبین هستید که رانندگان و کارکنان در این اعتصاب شرکت کنند.

یک فعال کارگری: در پی بازداشت هیات مدیره مان، کمیته اعتصاب را تشکیل دادیم و صد در صد مطمئن هستیم دوستان همکارمان به این درخواست حق ما پاسخ می دهند و در این اعتصاب شرکت می کنند و هرکسی هم که فردا شاغل باشد، یا خائن به همکارانش است یا این که از اعضای سپاه هستند که دیروز آقای احمدی بازنده مدیرعامل شرکت واحد تهدید کردند ما ده هزار نفر را آموزش دادیم که در خطوط کار کنند.

م . م: آیا مقام های کشوری هیچ واکنشی به اعتصابی که قرار است فردا انجام شود نشان دادند؟

یک فعال کارگری: واکنش مثبتی نداشتند، ولی منطقه چهار هم اکنون در محاصره پلیس قرار دارد و در مناطق دیگر هم دوستان ما را که می دانند از اعضای فعال سندیکا هستند، داخل مناطق راه نمی دهند و اجازه ورود به مناطق شرک واحد ندارند، با این که شاغل هستند و نمی گذارند کار کنند و به صورت هایی پلیس به اطلاع ما رسانده که ما اجازه تیر داریم و فردا برخورد می کنیم، ولی ما اعلام می کنیم که تا آخرین قطره خونمان در پشتیبانی از سندیکا، منصور اصانلو و دیگر دوستان بازداشتیمان می ایستیم. من از تمام مردم آزاد اندیش و شجاع و دلیر دنیا و کارگران سراسر جهان که دلشان برای دیگر دوستان کارگرشان در کشورهای دیگر و ایران می تپد خواهش می کنم به هر صورتی که می توانند از ما حمایت کنند. فردا کارگران می توانند بیایند کتک خوردن ما را ببینند، تیر خوردن ما را ببینند، ولی ما ایستادیم.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates