28.01.2006

بازداشت 4 تن از همسران اعضاي هيات مديره سنديكا

ادوار نيوز : 4 نفر از همسران اعضاي هيات مديره سنديكا شامگاه ديشب بازداشت شدند .

در حالي كه طي دو روز گذشته 12 نفر از اعضاي سنديكا بازداشت شده اند ، در ساعات پاياني جمعه شب همسران آقايان ترابيان ، حيات غيبي ،‌ داود رضوي و سليمي نيز بازداشت شدند . هيچ اطلاعي از افرادي كه آنها را بازداشت كرده اند و يا مكاني كه بازداشت شدگان در آن به سر مي برند در دست نيست .

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates